ORTAOKUL

Muradiye okullarında uygulanan ortaokul akademik sistemi öğrenci merkezli kendini geliştirme, farklı bakış açıları kazanma, ilgi ve yeteneğini keşfetme olanağı sunar.

Okul dışında herhangi bir desteğe ihtiyaç duyurmadan Liseye Giriş Sınavına hazırlanan öğrenciler büyük başarıya imza atar.

Her yıl zirvedeki yerini koruyan Muradiye bireysel ve kitlesel başarıları ile adından söz ettirir.

Her öğrenci farklı öğrenir düsturu ile başlattığımız akademik takip ve farklılaştırma çalışmaları konu kazanım eksikleri olduğu düşünülen belirli derslerin öğretmenleri ile küçük gruplar halinde çalışma fırsatı verilir. Bu çalışmalar öğrencilerin bireysel eksiklerinin azalması, akademik başarılarının artması ve özgüven yükselmelerini yaratmış olur.

Amacımız öğrencilerimizi  sınavlara hazırlamanın yanı sıra kendinin farkına varan, yetenek ve gücünü keşfeden, proje tabanlı çalışabilen, bilimsel düşünme becerisini zenginleştiren, dünya eksenli düşünüp özümseyerek kendi kültürüne entegre edebilen, yabancı dili olabildiğince başarı ile kullanabilen, ruh dünyası ile barışık nesiller inşaa edebilen, sahip olduğumuz o güçlü ve sağlam kültürü her daim taze tutabilmektir.

Her öğrenciyi kendi profili kapsamında değerlendirerek uygun eğitim yaklaşımı ile gelişimini sağlamayı hedefleyen okulumuz da öğrenci odaklı eğitim anlayışını veli-öğretmen-öğrenci üçgeni ekseninde pekiştirmektedir.

Sabah İlk Ders Başlamadan Önce

Yetkililer, 08.30 – 08.45 arası okula gelirler. Öğrencilerin araçlardan indiği bölgede, koridorlarda, merdiven başlarında durarak veya dolaşarak öğrenci ve öğretmenleri karşılarlar. Herkese “günaydın” derler ve herkesin hatırlarını sorarlar. Bu işlemi derse giriş zili çalana kadar sürdürürler. Derse giriş zili ile birlikte kapısı açık olan sınıfların bulundukları koridor, kantin ve bahçede dolaşarak öğrencilerin derse zamanında girmelerini sağlarlar. 

Teneffüsler ve Öğle Tatili

Yetkililer, dersten çıkış zili çaldığı an koridorda, kantinde ve bahçede öğrenciler arasında dolaşırlar. Teneffüs süresince öğrencileri izlerler. Uygunsuz davranışı olan öğrencilerle konuşarak onlara yanlış hareket ettiklerini anlatırlar. Derse giriş zili çalınca tüm öğrencilerin sınıfa girmesini ve sıralarına oturarak öğretmenlerini beklemelerini sağlarlar. Geç kalan öğrencileri uyarırlar. Tüm sınıfların öğretmenleri derse girmeden koridoru terk etmezler. Bu uygulama her teneffüste ve öğle saatinde ihmal edilmeden yapılır.

Son Ders

Son ders çıkışında yetkililer, sınıfları kontrol ederler. Sınıfta öğrenci kalmamasını sağlarlar. Araçlar hareket etmeden, sürücülerden yoklama yapmasını ister ve denetlerler. Araçlar, hareket ettikten sonra, servisle gitmeyen veya servisi kaçıran öğrenci olursa bu öğrencileri danışmada bekletirler. Servisi kaçıran öğrencinin velisine telefonla haber verirler. Öğrencileri güvenlik elemanlarına teslim ederler.

Amaçlarımız

Muradiye Okullarında öğrencilerimizin İngilizce dersleriyle

 • Dünyayı ve farklı bakış açılarını daha iyi tanımalarını, anlamalarını ve hoşgörü geliştirmelerini,
 • Kültürel gelişimlerini hızlandırmalarını ve başka kültürler için farkındalık kazanmalarını,
 • Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip olmalarını,
 • Kendi anadilinden başka dillerin konuşulduğu ortamlarda yabancı dilde kendilerini ifade etme becerisini kazanmalarını,
 • Yabancı dil bilme ayrıcalığıyla liderlik becerilerini geliştirip üst düzey çalışma ortamına katılabilmelerini,
 • Küresel dünyada yer alabilmelerini ve uluslararası platformlarda yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını amaçlıyoruz.

 

Yabancı Dil Öğretim Uygulamalarımız

Yabancı dil ediniminde dil bilgisine gerekli önemin verilmesinin yanı sıra, öğrencilerimizin öğrendiklerini nerede ve nasıl kullanacaklarını bilmeleri ve uygulamalı olarak öğrenmeleri sağlanır. Muradiye Okullarında Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından geliştirilen ve ‘Oracy Eğitim Metodu’ olarak adlandırılan eğitim metodu ile konuşma ağırlıklı bir eğitim verilir.Kendilerine güvenli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan ‘Oracy Eğitim Metodu’ başta İngiltere olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde başarı ile uygulanmaktadır.

Öğrencilerimiz, dili bir bütün olarak görüp, kurallarını bu bütün içerisinden çıkarırlar. Kullanılan ders araç-gereçleri ve öğretim materyalleri öğrencilerin görsel, işitsel ve dokunsal zeka gereksinmeleri dikkate alınarak orijinal ya da orijinaline benzer şekilde hazırlanır.

Sınıf içi uygulamalar ve ders içi etkinliklerde öğrencilerimizin yabancı dili kullanacakları sosyal ortamlar gerçekçi olarak yaratılır. Öğretmenin asıl görevi de bu tür gerçekçi ortamları ve materyalleri hazırlamak ve bu etkinliklerin uygulanmasında öğrencilere rehberlik etmektir. Ders içi etkinliklerde öğrencilerimiz kendi gerçek düşünce ve duygularını açıklama ve yabancı dili farklı bir ortamda bir “araç” olarak kullanma olanağını bulur

Buna göre; öğrencilerimizin dinleme, okuma, konuşma ve yazma alanlarının tamamında hedeflenen iletişimsel yeterliliğe ulaşması amaçlanır.

Mümkün olan her an, gerçek hayatta kullanılan dil öğrencilerimize sunulur. Asıl amaç her zaman gerçek dil kullanımı olduğundan, öğretmen gerçek iletişime olanak tanıyacak durumlar yaratır.

Öğrencilerimize düşüncelerini ve görüşlerini ifade edebilme fırsatı verilir; ilk günden itibaren öğrenme sürecinde yaptıkları hatalar, iletişimsel yeti kazanma sürecinin doğal sonucu olarak görülür. Ancak, öğrencinin başarısında, iletişim kurarken akıcılık kadar doğruluk da önem kazanır. Öğrencilerimiz, öğretmenden çok kendi aralarında iletişim içindedir. Öğretmen ise bağımsız bir grup bireyi gibi davranıp, gruplara yardımcı olur.

Genellikle projeye dayalı (task-based), interaktif ve öğrenci merkezli etkinlikler yapılır. Hiç bir yaklaşım tek başına yeterli olmadığından diğer dil öğretim yaklaşımlarından da yararlanılır.

Muradiye Okullarında 5. Sınıftan itibaren değişen dünya ihtiyaçları göz önüne alınarak 21. Yüzyıl beceri eğitimiyle öğrencilerimiz müfredat merkezli proje çalışmaları ile temel düşünme sistemleri kazanmaları sağlanmaktadır.

– Öğrencilerimiz derslerde yaptıkları projelerle

– Eleştirisel düşünen ve problem çözme yeteneği yüksek,

– Matematik ve Fen okuryazarlığı,

– İnisiyatif kullanabilen, sorumluluk alabilen liderlik vasfına sahip,

– Üretken,

– Dijital okur-yazarlık becerilerine sahip bir birey olarak yetiştirmek hedeflenmektedir.

Muradiye okullarında değerler eğitimi müfredatı, ayrı bir ders olarak değil, diğer tüm ders planlarına dahil edilerek bir hayat tarzı olarak öğretilir. Akademik derslerle zihni beslerken değerler ile de ruhu beslemenin önemini biliyor; maneviyatın köklerimizden gelen gücü ile nezaketi, cesareti, sevgiyi, ilim ve irfanı Muradiye Okulları’nda buluşturuyoruz. Eğitim de hedefimiz bütünsel bir değerler eğitimine göre tasarlanmış ve değerleri yaşatma idealine göre hazırlanmıştır. Farklı yaş gruplarına özel düzenlenen sosyal etkinliklerle de söz konusu değerler yaşatılmaktadır. Bu süreçlerde velilerimizi düzenli olarak bilgilendiriyor, sürece katılım ve desteklerini önemsiyoruz.

            Muradiye Okulları olarak değerler eğitiminde benimsediğimiz yaklaşımımızla hedefimiz; okullarımızdan eğitim alan her bir gencimizin dini ve milli değerlerinin bilincinde, geçmişi ile barışık, insanlığın sorunlarına duyarlı, kalbinde sevgi ve saygı duygularını taşıyan, sorumluluk alan, merhamet ve hoşgörü sahibi, gelecek için umut vaat eden bireyler olmalarını sağlamaktır.

            Okullarımızda, öğrencilerimizin girişimleri ve kurumumuzun desteğiyle gerçekleştirilen çevreye ve insanlığa yönelik projelerle; sorumluluk alan, faydalı olma derdine sahip nesiller yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz.

            Muradiye önce insan sonra liderler yetiştirir.

Değerler Eğitimi Hedef ve Kazanımlarımız

 • Milli ve manevi bilinci yüksek,
 • Topluma ve ailesine karşı sorumluluklarının farkında olan,
 • Öğretmenlerine, arkadaşlarına ve çevresine duyarlı olan,
 • Yanlış düşünce ve anlayışlardan uzak durmaya özen gösteren,
 • Edepli ve ahlaki değerlerine sahip,
 • Karakterli ve sağlıklı seçim yapabilen nesiller yetiştirmek,
 • Muradiye Okulları olarak değerlerimizde önceliğimiz,
 • Dürüst ve sorumluluk sahibi olmak,
 • Edepli olmak,
 • Anne – baba sevgisi,
 • Merhametli ve yardımsever olmak,
 • Kul hakkı ve adaletli olmak,
 • Sevgi ve saygı,
 • Sabırlı ve kanaatkâr olmak,

 

Bu başlıklar altında öğrencilerimizle uygulamalı olarak temel değerleri kazandırmak gayreti içinde;

Kendi toplumuna yabancılaşmadan önce insan diyerek, akılları duygularının gölgesinde kalmadan, sorumluluklarının farkında olan, vicdan ve merhametle donatılmış, hayata umut ve sevinçle bakan ebediyet bilincine sahip bir gençlik için önceliğimiz değerlerimiz diyoruz.

Muradiye Okullarında kulüplerimiz; öğrencilerimizin ilgi alanları çerçevesinde yaş düzeylerine göre, yeteneklerini, potansiyellerini ortaya çıkarmak deneyimlerini zenginleştirmek, akletmelerini, merhamet etmelerini, asil geçmişlerinden ilham alarak aydınlık bir gelecek oluşturmada katkı sağlayabilmelerini amaçlayarak hazırlanmaktadır. Kulüp çalışmaları, eğitim öğretim yılı başında planlanır ve yıllık çalışma takvimine uygun olarak devam eder.

Kulüplerde, öğrencinin ilgi alanlarını keşfetmesi ve geliştirmesine fırsat sağlamanın yanında takım çalışması, eleştirel düşünce, icat edebilme ve toplum hizmetleri bilinci desteklenir. Öğrencilerimiz, kulüp bünyesinde kendi projelerini üretmeleri, sunmaları ve yürütmeleri konusunda yüreklendirilir. Her öğrencinin, ilgi duyduğu alanda kendisini geliştirmesi, bu doğrultuda deneyim ve beceri elde etmesi için okullarımızda sanattan spora, yabancı dillerden fen ve sosyal bilimlere, hobi ve doğal yaşama pek çok farklı kategoride öğrenci kulübü bulunmaktadır

– Okçuluk Kulübü

– Masa Tenisi Kulübü

– Satranç Kulübü

– Tekvando Kulübü

– Badminton Kulübü

– Futbol Kulübü

– Yazarlık Kulübü

– Görsel Sanatlar Kulübü

– Robotik Kulübü

Muradiye okullarında akademik başarının yanında öğrencilerimiz bedensel ve sportif etkinlikleri gerçekleştirmek için gereken bilgi ve beceri edinmiş, bedensel olarak sağlıklı ve zinde, serbest zamanı verimli bir şekilde değerlendirmeyi bilen bireyler yetiştirmektir.

            Aynı zamanda cesaret, azim, öfke kontrolü, saygı gibi değerleri geliştirmeleri için spor etkinlikleri önemli rol alır.

            Bu amaç ve felsefe doğrultusunda öğrencilerimiz sporun bir yaşam biçimi olması gerektiğinin farkına vararak, farklı branşlarda deneyim kazanırlar.

Muradiye Ortaokulu olarak bizim için, Eğitim Koçluğu sistemi önem arz eden hususların başında gelmektedir. Bizim için başarısız öğrenci yoktur! Herkesin kendine özgü bir potansiyeli vardır ve bu potansiyeli fark ederek ortaya çıkarmak öğrenci koçluğu çalışmasının temelini oluşturmaktadır.

Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini destekler. Hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan hizmettir.

Öğrenci koçluğu sisteminde öğrencinin; Okul başarısını artırması, kendine uygun hedefler seçmesi, etkin çalışmayı öğrenmesi, zamanı doğru kullanması, güçlü yönlerini açığa çıkartması, doğru iletişim kurması, kendine güvenini geliştirmesi hedeflenir.

Muradiye ilkokulunda  her öğrencimizle ayrı ayrı ilgilenen öğrenci koçları vardır. Bu öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin kendini tanımasından soru sorma becerisini kazanmasına kadar birçok fayda sağlamaktadır. öğrenci koçları öğrencilerimizin;

 • Kendine uygun hedefler seçmesini sağlar. Bu hedeflere ulaşmak için doğru strateji belirlemesine yardım eder.
 • Etkin ve doğru çalışma sistemini öğrenmesine yardımcı olur.
 • Zaman yönetimi ile, etkili bir program oluşturabilme ve bu programa uyabilme yeteneği kazandırır.
 • Soru sorma becerisini geliştirerek farkındalığını arttırır, böylelikle güçlü yönlerini ortaya çıkarması ve kullanması gerçekleşir.
 • Dersleri ve hobileri arasında denge kurabilmeyi öğrenmesini ve uygulayabilmesini sağlar.

Muradiye Okullarında gerçekleştirdiğimiz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarımızla hedefimiz okul öncesinden liseye kadar her öğrencimizin potansiyeli doğrultusunda ‘Kendini Gerçekleştirmesi’ ne ve donanımlı bir insan olarak Önce İnsan Sonra Lider düsturuyla yetiştirerek destek olmaktır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz,

Birlikte çalıştıkları öğrenci gruplarının yaş grubu özelliklerini dikkate alarak, sorun ve problemlere karşı önleyici rehberliliği hedef edinir ve çalışmalarını bu anlayışa uygun olarak yürütür.

Bilimsel ve profesyonel bir yardım sürecini gerçekleştirmek üzere öğrenci, aile ve öğretmenlerle düzenli bireysel görüşmeler gerçekleştirir ve bu görüşmeleri kayıt altında tutar.

Sistemli takip ve çok yönlü olarak çalışan PDR sistemimiz; öğrenci, veli ve öğretmenlerimize uzman destek sunarak akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini hedefler.

Mesleki Rehberlik Kariyer Çalışmalarının Amacı: Öğrencilerimiz, kendi yetenek, ilgi ya da becerilerinin farkındalıklarını artırma yanında yeni beceriler de kazanırlar.21. yy.ın hızlı değişen ve gelişen dünyasının iş ve meslek gruplarını tanır. Öğrencilerimiz, kendi kariyer planlarını yaparken, karar süreçleri için gerekli bilgi ve donanımı kazanırlar.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HİZMETLER

Oryantasyon Çalışmaları: Ortaokula geçen öğrencilerin duygusal, sosyal ve eğitsel hazırlığını güçlendirmek için “Okul Oryantasyon Programı” çerçevesinde çalışmalar düzenlenir. Bu kapsamda öğrencilerimiz için çeşitli sınıf çalışmaları, bilgilendirme çalışmaları, grup etkinlikleri düzenlenir.

Gelişim Takibi: Öğrencilerin duygusal, eğitsel ve sosyal gelişimlerinin takibi bireysel, grup görüşmeleri ve sınıf rehberlik çalışmalarıyla takip edilir. 

Sınıf Rehberlik Çalışmaları: Öğrencilerin kariyer, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyici sınıf rehberliği çalışmaları, K-12net bütünlüğü içinde birbirini tamamlayıcı yıllık rehberlik programı dahilinde düzenlenir. Bu kapsamda hedef belirleme, motivasyon, kendini tanıma, mesleki ilgi ve becerilerin farkındalığını sağlama, ders çalışma becerileri, öfke kontrolü, ergenlik dönemi özellikleri, sınav kaygısı, iletişim becerileri, karar verebilme becerileri vb. konularda sınıf çalışmaları yürütülür.

Kendini Tanıma ve Mesleki Yönelim Çalışmaları:

. 8.sınıflara Akademik Benlik Kavrama Ölçeği, Mesleki Yönelim Envanteri, gibi uygulamalarla birlikte test anket çalışmaları yapılır. 

Kariyer Günü: Öğrencilerin gelecek planlarını desteklemek ve hedefledikleri meslekleri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla “Kariyer Günü” etkinliği düzenlenir. Öğrencilerimiz mesleği uzmanlarından öğrenme ve paylaşımda fırsatı bulurlar.

Liseye giriş (LGS) ve Sınav Kaygısı Bilgilendirme Seminerleri:

 1. sınıf düzeyinden başlayarak, LGS, sınav kaygısıyla baş etme yöntemleri hakkında bilgilendirilirler.

VELİLERE YÖNELİK HİZMETLER

Anne Baba Seminerleri:

Belirlenen bir konuda okul velisine yönelik farklı konuşmacıların yer aldığı tam anne baba seminerleri organize edilir. 

Bültenler: Her ay düzenli olarak çeşitli temalarla ilgili kapsamlı bir bülten velilerimize k12 net ve sebit aracılığı ile gönderilir. 

Öğretmenlere Yönelik Hizmetler Sınıf Rehberlik Çalışmalarının Planlanması:

Okulumuzun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yıllık planının öğretmenler, okul yönetimi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü iş birliği ile yürütülmesi sağlanır.

Muradiye Okullarında temel amacımız eğitimin kalitesini ve verimliliğini artırmak, eleştirel düşünen, araştıran, geleceğin ihtiyaç duyacağı yaşam becerileri ile donanmış bireyler yetiştirmektir.

Ölçme ve Değerlendirme çalışmalarını eğitim-öğretim sürecinin önemli bir parçası olarak kabul eder; eğitimde verimliliği artırarak öğrenci başarısını yükseltmeyi hedefleyen bir yol izlenir.

Öğrencilerimizin bilgi, beceri, ilgi, tutum gibi akademik gelişim düzeylerini belirlemek ve buna uygun Kişiye Özgü Eğitim Programları geliştirmek için sistematik olarak farklı ölçme araçları uygularız. Tüm düzeylerde ‘Tam Öğrenmeyi’ gerçekleştirme hedefini benimseriz.

DÜZEY BELİRLEME SINAVI:

Kurumumuzda eğitim görmeyi hedefleyen aday öğrencilerimizin akademik durumunu görmek için Düzey Belirleme Sınavı uygulanır. Görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda kayıt kabul sürecine rehberlik ederiz.

HAZIRBULUNUŞLUK SINAVI:

Her eğitim öğretim yılının başında öğrencilerimizin yeni öğretim yılına hangi seviyede başladıklarını görmek ve eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar planlamak üzere

Hazır bulunuşluk Sınavı yaparız. Bu sınav, temel kazanımların ne kadar hatırlandığını, öğrencilerin yeni öğretim yılına ne kadar hazır olduklarını belirlemek için yapılır. Sınav sonuçlarına göre; yeni öğretim yılına başlamadan önce, öğrencilerin eksik oldukları kazanımlara yönelik iyileştirici çalışmalar planlarız.

LİSELERE GİRİŞ  DENEME SINAVLARI:

Ayrıca öğrencilerimizin süreç içerisindeki öğrenme düzeyini belirlemek amacıyla ve Liselere Geçiş sınavlarına hazırlık için 8.sınıflara haftada bir 5, 6 ve 7. sınıflarda her ay LGS denemeleri yaparız.. Bu denemeler ile ünitelerde kazanılması hedeflenen özellikler yoklanır, bu özelliklere hangi düzeyde ulaşıldığı incelenir. Sınav sonrasında öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlar belirlenerek eksiklerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılır. Bu sınavlar tüm Muradiye kampüslerinde eş zamanlı uygulanır. Öğrencilerimize ilişkin ayrıntılı bilgi haritalarını öğretmen, veli ve öğrenci erişimine açık tutarız. Öğrencilerimizin bireysel gelişimleri ile sınıflarımızın ve okulumuzun genel gelişimini kesintisiz biçimde takip ederiz.Bu sınavlar Muradiye ve Türkiye Geneli olarak değerlendirilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Muradiye Okullarında tüm ölçme ve değerlendirme çalışmalarımız dijital platform üzerinden yapılmaktadır.

Deneme sınavlarımızın sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlara göre etüt çalışmaları planlanır. Bireysel veya küçük gruplar halinde yaptığımız etüt çalışmalarında aynı kazanımda yanlış yapan öğrenciler ile birlikte ders anlatımları ve soru çözümleri yapılır. Böylelikle sınavdan hemen sonra öğrencilerimizin konu eksiklerini tamamlayarak öğretime devam ederiz.

YAZILI SINAVLAR:

Yazılı sınavları 4. sınıftan başlamak üzere ilgili sınıf düzeyinde aynı sorular ile aynı gün ve saatte uygularız. Ortak yazılı sınav hazırlıklarını öğretmenlerimizle birlikte yürütür analizler sonucunda varsa kazanım eksikliklerini belirleyerek, raporları ilgili zümrelerimizle paylaşırız. Tekrar edilmesi gereken kazanımların sınıf genelinde tekrar edilmesini sağlarız.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda genel ve bireysel başarıyı tanılama, pekiştirme ve yükseltme amacıyla gerek görülen konularda geri dönme ve tekrar yöntemiyle eksiklikleri giderme yoluna gider, öğrencilerimizin ilgili kazanımlarının tamamlandığına emin olana kadar çalışmalarımızı kesintisiz biçimde sürdürürüz.

YABANCI DİL TESTİ:

Her yıl bir kere olmak üzere 5-6-7.sınıflarda gönüllülük esası gözetilerek öğretmenlerimizin önerileri doğrultusunda ve öğretmenlerimizin önerisiyle öğrencilerimize uluslararası yabancı dil  testi uygulanır. Bu sınavla, dil gelişim düzeylerini belirlemeyi ve İngilizce okur yazar olmayı hedeflenmektedir.

BURSLULUK SINAVLARI:

Okulumuzda burslu okumak isteyen öğrenciler için her yıl belirlenen tarihte bursluluk sınavı yapılır. Bu sınav burslu okumak isteyen her öğrenciye açıktır. Burslar Muradiye Yönetim Kurulumuzun belirlediği kriter ve oranlar çerçevesinde verilir. Sınav sonuçları öğrenci ve velilerimizle paylaşılır.

Çocuklar hayata hazırlanırken ilk ve en önemli izlenimlerini önce ailede, sonra okulda edinirler. Aile ortamında kazandığı özellikler onun eğitiminin yanında tüm yaşantısını etkileyecek izler bırakır. Okulda kazandırılacak özellikler ise ailede aldığı eğitim ve değerler üzerine inşa edilir. Öğrencileri daha iyi eğitmek, yetiştirmek ve hayata hazırlamak için onunla yakından ilgilenmek gerekir. Aileler, çocuklarına verdikleri terbiyeyi desteklemez ve sürekliliği için uygun ortam hazırlamazlarsa ileride farklı sorunlarla karşılaşırlar.

Öğrencinin okuldaki gelişimi ailenin eğitime verdiği önem ile ilişkilidir. Aile-okul işbirliğinin iki avantajı vardır. Birincisi, ailenin okula ve öğrenciye gösterdiği ilgi motivasyonu sağlar. İkincisi ise, okulun yapısını, değerlerini ve standartlarını tanıyan aileler çocuklarını daha iyi yönlendirebilirler.

Öğrencilerin okuldaki başarı düzeyleri üzerinde aile ve çevre faktörü çok etkili olmaktadır. Özellikle öğrenci başarısı için ailenin işlevi çok önemlidir. Ailenin okul ile iletişimi ne kadar güçlü olursa öğrencinin başarısı da o derecede yüksek olmaktadır. Aile ve sürekli işbirliği içinde olursa öğrencinin var olan problemine ortak çözüm bulunmakta ve yaşanabilecek problemlere karşı önceden önlem alınabilir. Okul çevreden soyutlanmış bir kurum değildir.

VELİ İLETİŞİM SİSTEMİ

Muradiye Okullarında her eğitim ve öğretim döneminin başında, her velimize bilgi ve iletişim programını kullanabilecekleri bir kullanıcı adı ve şifre veriyoruz. Velilerimiz, internet sitemizin en altında yer alan dijital platform üzerinden sisteme girerek aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirler.

a) Öğrencinin aldığı dersleri, bu derslere giren öğretmenleri, haftalık ders programlarını, dönem içinde aldığı tüm notlarını yıllara göre öğrenci notlarını, performanslarını karşılaştırabilirler ayrıca öğretim yılı boyunca öğrencimiz için programlanan etüt çalışmalarının bilgilerini takip edebilirler

b) Öğrencimizin akademik olarak ilerleyişini, sayısal ve grafiksel ifadelerle görebilirler.

c) Deneme sınavlarındaki doğru ve yanlışlara, kazanım değerlendirme sınavları gibi tanımlanmış sınav sonuçlarının sayısal ve grafiksel ifadelerine ulaşabilirler.

d) Okuldaki etkinlikleri takip edip tüm yapılanlardan haberdar olabilirler. Okul duyurularına ulaşıp, gönderilen mesajları okuyabilirler.

Dijital platform sistemimizle velilerimiz, öğretmenlerimizle sürekli iletişim halinde olarak, öğrencinin gelişimi, okul durumu hakkında sürekli bilgi sahibi olabilmektedir.

2) SMS MESAJLARI

Okul ile ilgili önemli duyurular, acil bilgilendirme gereken durumlar dijital platfom programının yanı sıra veli cep telefonuna sms yolu ile iletilir.

3) VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Belli aralıklarla velileri bilgilendirme amaçlı ya da öğrencinin okul durumunu değerlendirme amaçlı toplantılar yapılır. Bu toplantıların tarihleri web sitesinde yayınlanır, dijital platform sistemi ve bilgilendirme yoluyla toplantı saati ve tarihi bildirilir. Velinin bu toplantılara katılması istenir.

4) VELİ – ÖĞRETMEN GÖRÜŞME GÜNLERİ

Velilerimize dönem başında, “Öğretmen-Veli Görüşme Gün ve Saatleri Çizelgesi” bildirilir. Velilerimiz bu çizelge doğrultusunda öğretmenler ile görüşmeye gelirler.

5) MURADİYE ORTAOKULU VELİSİ

Öğrenci başarısını değerlendirirken sürekli yüksek not beklentisi yerine, onun öğrenme sürecindeki gayret ve gelişimini görür, öğrencinin zamanını doğru ve etkili kullanması konusunda yönlendirir. Öğrenciye uygun çalışma ortamı yaratarak, öğrencinin çabalarını destekler, fakat hiçbir şekilde öğrencinin ödevini, çalışmasını onun yerine yapmaz. Öğrencinin okula zamanında ve düzenli gelmesini sağlar, devamsızlık yapmasına engel olur, öğrencinin okula gelemediği günler okul idaresini bilgilendirir, öğrencinin akademik ve sosyal gelişimi açısından sürekli okul idaresi ve rehberlik birimi ile işbirliği içinde olur. Okul duyurularını takip ederek, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Gerekli toplantılara ve görüşmelere zaman yaratarak katılır. 

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)