OKUL ÖNCESİ

Muradiye Öğretim Kurumlarının ilk basamağını oluşturan anaokullarımız, 36-72 ay çocukların sosyal-duygusal, zihinsel, fiziksel ve bireysel yeteneklerinin gelişimine odaklanarak, özenle yapılandırılmış öğrenme ortamlarında sorgulamaya dayalı iddialı bir eğitim programı sunmaktadır.

Anaokullarımız, sevgi ve bilgiyi harmanlamış rol model olabilen, hizmet anlayışı ile manevi ve kültürel değerlerimizi aktarabilecek bir eğitim kadrosuna sahiptir.

Okulumuz Erken Çocukluk Eğitimi Yaklaşımı, çocukları tüm gelişim alanlarında desteklemeyi hedefler. Bu nedenle programımızda, akademik becerilerin yanında toplumsal değerlere de yer verilir. Bu düşünceyi Değerler her zaman, her yerde ilkesi ile hayata geçiririz. Çocuklar eğitim programımız ile kalplerinin sesini dinlerken aklı ve düşünceyi de dengeli bir biçimde hayatlarına dahil ederler. Değerler bütün uygulamaların ayrılmaz bir parçasıdır, bağımsız bir program olarak düşünülemez. Özellikle doğa temelli kurgulanmış etkinlik ve eğitim ortamları ile çocukların doğaya dokunup hissetmesi sağlanır. Bu sayede çocuğun kainata bakışı ve kainatı yorumlayışı gelişir.

Eğitim yaklaşımımızla büyümenin bir parçası olarak sorumluluk duygusunda çocuklara rehber olur. Bu sayede gelişimsel olarak kendisinden beklenebilecek görevler ve davranışlar desteklenir. Program çocukların grup olarak hareket etmelerine imkan verir. Birlik ve beraberlik duygusunun ön planda olmasıyla da çocukların işbirliği duygusunun arttırılması hedeflenir.

Programımız çocuktan beklenen saygının, temelde öğretmeninden ve ailesinden gördüğü örnek davranışlarla gelişebileceğine inanır. Çocuklar çevresinde gördüğü elma, yaprak, okul, taş, komşu, kedi gibi canlı cansız bütün varlıklara saygı göstermeyi programla birlikte öğrenir. Ağaçları kucaklamanın, karıncalara su taşımanın, yıldızları seyretmenin, havayı koklamanın, yağmuru yakalamanın lezzetine varır.

Muradiye okul öncesi, Erken Çocukluk Eğitim Yaklaşımı özünde çocukların keşif, merak ve araştırma duygusunu ön plana çıkaran, doğayla bütünleşmiş, çevreye ilişkin farkındalığı ve duyarlılığı yüksek, ifade ve yorum yeteneği gelişmiş, zengin dil kullanımını önemseyen, değerler her zaman her yerde prensibine sahip, estetik ve sanatsal bakışı açısı gelişmiş çocuklar yetiştirmeyi amaçlar.

Okul öncesi eğitim uygulamalarında çocukların öğretmenden daha aktif olmaları gerekmektedir. Çocukların bireysel farklılıkları önemlidir. Bu hassasiyetle Multibem Erken Çocuk Eğitim Yaklaşımında her çocuğun ilgi ve yetenekleri dikkate alınıp, tüm çocukların özgün olduğu kabul edilmektedir. Program çocukların ancak bireysel deneyimleri ve keşifleri sayesinde unutulmayacak bilgiler edinebildiklerini savunur.

ÇOCUĞUN BÜTÜNSEL GELİŞİMİ ESASTIR

Programda belirli gelişim alanlarından ziyade bütün gelişim alanları desteklenir.

KONULAR DETAYLI ARAŞTIRILIR VE İNCELENİR

Her yaş grubunda belirli sayıda hayvanı ve bitkiyi konu edinen çalışmalar; çocukların deneme-yanılma, hissetme, araştırma, keşfetme ve sorgulama gibi becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayan çeşitli uygulamalardan oluşmuştur.

DOĞAL MALZEMELER KULLANILIR

Doğal malzemeler bu programın ana eğitim malzemesidir ve bunlar çocuklara gerçek ve somut deneyimlerde bulunma fırsatı verir. Bu program doğallığın mutlaka eğitim ortamına taşınmasını da şart koşmaktadır.

DUYULARIN GELİŞİMİ ÖNEMSENİR

Programda beş duyunun aktif bir şekilde kullanıldığı eğitim etkinlikleri vardır. Duyu çalışmaları programın önemli hedeflerinden olup farklı uygulamalarla desteklenir.

SANATSAL BECERİLER VE TASARIM ÇALIŞMALARI TEŞVİK EDİLİR

Çocukların görsel farkındalıklarının arttırılması, resim sanat ve tasarıma ilişkin yeteneklerinin geliştirilmesini hedefleyen etkinlikler yer alır.

KONULAR ÇOCUĞU GELİŞTİREN ARAÇLARDIR

Konular, programın önemli bir bölümünü oluşturmalarına rağmen amaç değil araç olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra her bir temanın beraberinde pek çok bilgiyi kazandırdığı da unutulmamalıdır.

MATEMATİKSEL BECERİLER OYUN İLE KAZANDIRILIR

Program matematik becerilerini, oyun ve gerçek materyallerden oluşturulan öğrenme ortamlarında destekler. Bunu gerçekleştirebilmek için standart ve standart olmayan ölçmeden yararlanılır.

ÇOCUKLAR ÖZGÜN KABUL EDİLİR

Program çocukların özgün çalışmalar yapmalarını teşvik eder. Çocukların yapacağı hiçbir çalışmayı standardize etmek üzere sınırlandırmaz ve bu nedenle de eğitimciler ürünlerin birbirlerine benzememesi gerektiğini bilir.

PROGRAMDA ÇOCUK AKTİFTİR

Çocukları özellikle düşünmeye teşvik eden ve çocuğu merkeze alan uygulamalarda öğretmen daha çok gözlemci ve rehber konumundadır.

PROGRAMDA DEĞERLER HER ZAMAN VE HER YERDE YER ALIR

Sevgi, saygı, yardımlaşma, işbirliği, sabır, sorumluluk gibi değerler programda yer alan tüm etkinliklere entegre edilmiştir.

EĞLENEREK ÖĞRENMEYİ TEŞVİK EDER

Programda çocuklar ezberci yaklaşımdan uzak, eğlendirerek öğreten, yaşayan bir eğitim programında yer alırlar.

Hayvanları ve bitkileri konu edinen çalışmalar, okul öncesi eğitime yeni bir bakış açısı ve deneyim getiren uygulamalar bütünüdür. Bu çalışmalar çocukların bir konu etrafında 360 dönmelerini sağlamaktadır. Çocukları düşünmeye teşvik eden ve onları merkeze alan uygulamalarda öğretmen daha çok gözlemci konumundadır.

Hayvanlar ve bitkilerle ilgili uygulamalar sayesinde çocuklar, dünyanın güneşin etrafında dönmesi gibi adım adım her seferinde bir hayvanın-bitkinin etrafında dönerek konuyla alakalı olan her tür bilgiyi süzme fırsatı elde etmiş olurlar. Sadece bir etkinlikle sınırlandırılmamış, uzun bir sürece yayılarak gerçekleştirilen çalışmalar, konunun yoğun bir şekilde hissedilerek kavranılmasını sağlamaktadır.

Her bir konu düşünen, sorgulayan, eğlenerek öğrenen çocuklarla dolu, yaşayan eğitim sistemini destekler.

Uygulamalar fen, matematik ve sanat ağırlıklı çalışmalardan oluşmasıyla birlikte genelde bütün etkinlik türlerini kapsamaktadır. Çizimlerle birlikte çocukların görsel farkındalıklarının arttırılması ve resim yeteneklerinin geliştirilmesi hedelenir. Aynı şekilde boyut, sayı, hacim, ağırlık çalışmaları ile sayısal tecrübeler edinmeleri de amaçlanır.

Programda yardımcı materyal olarak kat kat açıldıkça büyüyen aişler kullanılır. Aişlerin her bir sayfasında ele alınan bitkiye veya hayvana dair özel ve detay bilgiler ele alınmıştır. Gerçek ve büyük görsellerin kullanılması çocukların ilgi ve dikkatlerini ele alınan konuya kolayca çeker. Öğretmenin konu anlatımı için ekstra araştırma yapmasını gerektirmeyecek bir yardımcı eğitim materyalidir.

Hayvanlar – bitkiler uygulamarının bir yıllık müfredatı her yaş grubu için farklı olmak üzere 8 hayvan, 8 bitki konularından oluşur. Konular çocuklarla yapılan özel uygulamalar neticesinde ilgi alakaları dikkate alınarak belirlenmiştir.

Adım Adım Kendim Yapabilirim uygulamaları günlük hayatta çocukların karşısına çıkan 16 önemli konuyu içermektedir. Her konu onların hayata geçirebilecekleri bilgilere dair genel bakış açısı ve tecrübe geliştirmeleri üzerine hazırlanmıştır. Örneğin Ellerimi yıkıyorum çalışmaları ile çocuklar el yıkamanın püf noktalarını öğrenip sabun yapmayı öğreniyorlar. Toz alıyorum, sandalye taşıyorum, kapı açıyorum, diş fırçalıyorum, masa taşıyorum, tuvalete gidiyorum, peçete katlıyorum, aktarıyorum, ayakkabı giyiyorum, halı taşıyorum, banyo yapıyorum, çiçek yetiştiriyorum, düğme ilikliyorum, cam siliyorum ve makas-bıçak kullanıyorum konuları diğer önemli uygulamaları oluşturuyor.

Bütün grubun dikkatini çekebilmek üzere uygulamada yardımcı materyal olarak büyük sınıf afişleri kullanılır. Afiş özellikle çember saati esnasında konuyu tanıtır. Afişle birlikte ele alınan hususlar çocuklara yeni ufuklar açar. Öğretmenin afişleri etkili kullanımı sayesinde genel bilgi aktarımının yanı sıra konuya dair merak da arttırılmış olur Konular deneyler, şiirler, tekerlemeler, bilmeceler ve oyunlarla zenginleştirilmiştir.

Bu uygulama aynı zamanda çocuğun ev ortamını da desteklemeyi, aileyi eğitim sürecine dahil etmeyi, günlük yaşam becerileri konusunda ebeveynlere tavsiyelerde bulunmayı hedeflemektedir. Bu nedenle de çocuklar için çok amaçlı kartlar, ebeveynler için de tavsiyelerden oluşan afişler kullanılır.

Nerede Yaşıyorum? çalışmaları ile çocuklar içinde yaşadıkları güneş sistemini öğrenip, dünya üzerinde bulunan kıtaları ve her kıtayla birlikte bir ülkeyi tanırlar. Atölye projeleri şeklinde gerçekleştirilen uygulamaların asıl hedefi başka kültürleri ve o kültürlere ait farklı yaşam alışkanlıklarını göstermektir. Program Dünya yı ve Türkiye yi tanımakla başlayıp, tek tek bir kıta, bir ülke şeklinde devam eder.

Kırmızıda programda ise Türkiye bölge bölge tanıtılır Türkiye nin tarihi ve turistik dokusuyla birlikte, geleneksel lezzetleri ve Türk halkının genel alışkanlıklarına değinilir. Bölgelerin karakteristik özellikleri, çocuklarla beraber yaparak-yaşayarak felsefesi ile etkinliklerde ele alınır. Her çocuğun kendi özünü sınıf içerisine taşımasına fırsat veren ve farklılıkları çocuklara sunan etkinlikler bütününden oluşmaktadır.

Yardımcı materyal olarak kullanılan Dünya ve Türkiye haritası görsel detaylarından dolayı çocukların genel kültürüne katkı sağlar. Haritalar aynı zamanda hayvan ve bitki laş kartlarıyla farklı oyun ve uygulamalar şeklinde kullanılır.

Matematik Oyunları, okul öncesi dönemde çocukların matematik becerilerine doğal bir temel oluşturmayı hedefler.

Program, oyunun gücüne inanarak hazırlanmış, çocukların sayısal becerilerine önemli katkı sağlayacak etkinlikler bütünüdür. Ele alınan konular çocukların sayı sayma, sayı tanıma, örüntü oluşturma, şekil tanıma, kavram tanıma, sayı yazma, dikkat becerileri, renklerin algısı, gruplandırma, eşleştirme, hafıza, görsel algı, hayal gücü, görsel dikkat, el göz koordinasyonu, işbirliği ve hareket kabiliyetlerini geliştirmeyi hedefler. Program çocukların farklı gelişim özellikleri düşünülerek hazırlanmıştır. Bu amaca hizmet edecek şekilde her yaş gurubu için 32 haftayı kapsayan bir program oluşturulmuştur.

Okul öncesi dönemde çocukların gelişimsel olarak soyut düşünme kabiliyetlerinin sınırlı olması sebebiyle ele alınan konularda mümkün olduğunca somut materyaller üzerinden uygulama yapılması beklenir. Materyal seçiminde taş, boncuk, ponpon, deniz kabuğu, kozalak gibi elle tutulur malzemeler kullanılır. Bu uygulamalarla aynı zamanda Matematik denildiğinde özellikle kağıt çalışmalarının düşünülmemesi gerektiği özellikle vurgulanır.

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları temelde fonolojik duyarlılığı geliştirmeyi hedefleyen 32 haftalık özel bir müfredata sahiptir. Buna ek olarak çizgi çalışmaları, işitsel ve görsel dikkat çalışmaları ile okuma-yazma becerilerinin temellerini oluşturmak için gereken tüm yeterlilikler, oyun temelli etkinliklerle sağlanır.

Fonolojik farkındalık eğitimi çocukların; okuma-yazma eğitiminden etkili şekilde yararlanmasına, okumaya daha kolay geçmesine, okuduğunu anlama sürecini hızlandırmasına, okuma problemlerinde belirleyici role sahip olmasını ve uzun vadede akademik başarı sağlamayı destekleyici bir eğitimdir. Programda bu eğitim oyun kartlarından oluşan Dil Çalışma Kitabı ile desteklenmektedir. Çalışmalar oyun kartlarına dönüşerek evde de aile katılımını destekler.

Multibem Turuncu program (60+ ay) özel 32 haftalık gelişimsel basamaklara uygun etkinliklerden oluşmaktadır. Kırmızı programla (48-60 ay) hayvan-bitki etkinliklerinin içerisinde dil etkinlikleri ile çocukların Turuncu gruba hazırlanmaları hedeflenmiştir. Yeşil programda ise (36-48 ay) konuşma becerileri ve kelime dağarcıklarını geliştirmek üzere hayvan-bitki etkinlikleri içerisinde dil etkinliklerine yer verilmiştir.

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)