ANADOLU VE FEN LİSESİ

 • Modern eğitim ve öğretim imkanlarının sağlandığı bir kurum
 • Alanında tecrübeli öğretmenler
 • Gelişimine destek verecek uzman rehber ve danışmanlar
 • Bire bir öğrenci koçluğu
 •  Üniversite başarısı
 •  Sınavlara hazırlık için ek programlar
 • İhtiyaca uygun şekilde düzenlenmiş hafta sonu ek dersler
 • Meslek seçimini kolaylaştırmak için meslek tanıtım günleri
 • Üniversite tanıtım günleri
 • En fazla 24 kişilik ferah sınıf ortamı
 • Dijital tahta, projeksiyon cihazı ve bilgisayar destekli sınıflar
 • Aktif olarak okul yönetimi ile çalışan öğrenci meclisi
 • İleri düzey İngilizce eğitimi ve ikinci dil olarak Arapça eğitimi
 • Ulusal ve uluslararası projeler
 • Ders dışı gelişimine katkı verecek sosyal sorumluluk projelerinde görev alabileceği öğrenci kulüpleri,sosyal ve kültürel faaliyetler
 • Düşünce toplulukları,proje atölyeleri
 • Yurt içi ve yurt dışı gezileri,yabancı dil ve kültür turları
 • Bedensel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunacak spor aktiviteleri

Sabah İlk Ders Başlamadan Önce

Yetkililer, 08.30 – 08.45 arası okula gelirler. Öğrencilerin araçlardan indiği bölgede, koridorlarda, merdiven başlarında durarak veya dolaşarak öğrenci ve öğretmenleri karşılarlar. Herkese “günaydın” derler ve herkesin hatırlarını sorarlar. Bu işlemi derse giriş zili çalana kadar sürdürürler. Derse giriş zili ile birlikte kapısı açık olan sınıfların bulundukları koridor, kantin ve bahçede dolaşarak öğrencilerin derse zamanında girmelerini sağlarlar. 

Teneffüsler ve Öğle Tatili

Yetkililer, dersten çıkış zili çaldığı an koridorda, kantinde ve bahçede öğrenciler arasında dolaşırlar. Teneffüs süresince öğrencileri izlerler. Uygunsuz davranışı olan öğrencilerle konuşarak onlara yanlış hareket ettiklerini anlatırlar. Derse giriş zili çalınca tüm öğrencilerin sınıfa girmesini ve sıralarına oturarak öğretmenlerini beklemelerini sağlarlar. Geç kalan öğrencileri uyarırlar. Tüm sınıfların öğretmenleri derse girmeden koridoru terk etmezler. Bu uygulama her teneffüste ve öğle saatinde ihmal edilmeden yapılır.

Son Ders

Son ders çıkışında yetkililer, sınıfları kontrol ederler. Sınıfta öğrenci kalmamasını sağlarlar. Araçlar hareket etmeden, sürücülerden yoklama yapmasını ister ve denetlerler. Araçlar, hareket ettikten sonra, servisle gitmeyen veya servisi kaçıran öğrenci olursa bu öğrencileri danışmada bekletirler. Servisi kaçıran öğrencinin velisine telefonla haber verirler. Öğrencileri güvenlik elemanlarına teslim ederler.

Muradiye Öğretim Kurumlarında İngilizce dünyaya açılan bir kapıdır.
Kurumlarımızdaki İngilizce eğitim felsefemiz dili en iyi şekilde kullanarak ulusal ve
uluslararası alanlarda kendilerini hem yazılı hem sözlü ifade eden bireyler
yetiştirmektir. Amacımız aynı zamanda edindikleri yabancı dil ile bağımsız ve eleştirel
düşünme becerilerine sahip olmalarını sağlamaktır. İngilizceye karşı olumlu bir bakış
açısı geliştirerek dilin günlük yaşamın bir parçası olduğunun farkındalığını
artırabilmektir.

Öğrencilerimizin dil becerilerini dünya genelinde ölçmek için İngilizce öğretiminde
Avrupa Dilleri ortak Çerçeve programı (CEFR) esas alınmaktadır. Avrupa Dilleri
Ortak Çerçeve Programı (CEFR), dilde yeterlilik seviyesini ölçmek için uluslararası
tanınmış ve geçerliliği olan bir standarttır. Okullarımızda öğrencilerimizin dil grupları
öğrencilerin seviyelerinin CEFR standartlarına göre ölçülüp bu standartlara uygun
geçerliliği olan seviye tespit sınavı (placement test) yapılarak gerçekleştirilir.
Dersin amaçlarına ve öğrencilerin yeteneklerine bağlı olarak dili öğretmek için çeşitli
yaklaşımları ve yöntemleri içeren eğitim yaklaşımı olan “Eclectic Approach”
kullanılmaktadır. Derslerimizde öğrencilerin konuları içselleştirmesi ve günlük
yaşantılarına uyarlayabilmeleri için “İletişimsel Yöntem” (Communicative Approach)
sıklıkla kullanılmaktadır. Aynı zamanda öğrenciler proje çalışmalarıyla İngilizce diliyle
iç içe zaman geçirerek dile maruz kalmaktadırlar.
Kurumumuzda MUN Konferansı Birleşmiş Milletlerin simülasyonu uygulanmaktadır.
Bu etkinlik sayesinde öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmelerinin yanı sıra
araştırma, tartışma ve çözüm üretme topluluk önünde konuşma yapma, fikirlerini
ifade etme ve bunları yazıya dökme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Resmi dili İngilizce olan MUN programı ile öğrenciler kazanmış oldukları dil
becerilerini son derece üst düzey konularda kullanma olanağı bulup İngilizcelerinin
gelişmesine katkıda bulunurlar.
Lise boyunca aldıkları İngilizce eğitimi sayesinde öğrencilerimiz okuyacakları
üniversitelerde İngilizce derslerinden muaf olmakta ya da hazırlık atlama sınavlarında
başarı göstermektedirler.

Muradiye Okullarında her sınıf seviyesinde öğrencilere 21.yüzyıl becerileri eğitimi ile farklı bir bakış açısı kazandırılır.

Öğrencilerimiz yıl boyunca planlayıp uyguladıkları müfredata uygun proje çalışmaları ile;

* Temel düşünme sistemlerini oluşturur

*Düşünmeyi bir yaşam becerisi haline getirir

* Eleştirel , sorgulayıcı düşünür

*Teknolojiyi etkin biçimde kullanır

*Gurup çalışmaları ile ekibin parçası olmayı öğrenir.

21.yüzyıl becerileri kazanmış, gelecekte çok boyutlu düşünebilen, var olan potansiyelini kullanabilen ve başarılı projeler ortaya koyabilen bireyler yetiştirmekteyiz.

Muradiye okullarında değerler eğitimi müfredatı, ayrı bir ders olarak değil, diğer tüm ders planlarına dahil edilerek bir hayat tarzı olarak öğretilir. Akademik derslerle zihni beslerken değerler ile de ruhu beslemenin önemini biliyor; maneviyatın köklerimizden gelen gücü ile nezaketi, cesareti, sevgiyi, ilim ve irfanı Muradiye Okulları’nda buluşturuyoruz. Eğitim de hedefimiz bütünsel bir değerler eğitimine göre tasarlanmış ve değerleri yaşatma idealine göre hazırlanmıştır. Farklı yaş gruplarına özel düzenlenen sosyal etkinliklerle de söz konusu değerler yaşatılmaktadır. Bu süreçlerde velilerimizi düzenli olarak bilgilendiriyor, sürece katılım ve desteklerini önemsiyoruz.

            Muradiye Okulları olarak değerler eğitiminde benimsediğimiz yaklaşımımızla hedefimiz; okullarımızdan eğitim alan her bir gencimizin dini ve milli değerlerinin bilincinde, geçmişi ile barışık, insanlığın sorunlarına duyarlı, kalbinde sevgi ve saygı duygularını taşıyan, sorumluluk alan, merhamet ve hoşgörü sahibi, gelecek için umut vaat eden bireyler olmalarını sağlamaktır.

            Okullarımızda, öğrencilerimizin girişimleri ve kurumumuzun desteğiyle gerçekleştirilen çevreye ve insanlığa yönelik projelerle; sorumluluk alan, faydalı olma derdine sahip nesiller yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz.

            Muradiye önce insan sonra liderler yetiştirir.

Değerler Eğitimi Hedef ve Kazanımlarımız

 • Milli ve manevi bilinci yüksek,
 • Topluma ve ailesine karşı sorumluluklarının farkında olan,
 • Öğretmenlerine, arkadaşlarına ve çevresine duyarlı olan,
 • Yanlış düşünce ve anlayışlardan uzak durmaya özen gösteren,
 • Edepli ve ahlaki değerlerine sahip,
 • Karakterli ve sağlıklı seçim yapabilen nesiller yetiştirmek,
 • Muradiye Okulları olarak değerlerimizde önceliğimiz,
 • Dürüst ve sorumluluk sahibi olmak,
 • Edepli olmak,
 • Anne – baba sevgisi,
 • Merhametli ve yardımsever olmak,
 • Kul hakkı ve adaletli olmak,
 • Sevgi ve saygı,
 • Sabırlı ve kanaatkâr olmak,

Bu başlıklar altında öğrencilerimizle uygulamalı olarak temel değerleri kazandırmak gayreti içinde;

Kendi toplumuna yabancılaşmadan önce insan diyerek, akılları duygularının gölgesinde kalmadan, sorumluluklarının farkında olan, vicdan ve merhametle donatılmış, hayata umut ve sevinçle bakan ebediyet bilincine sahip bir gençlik için önceliğimiz değerlerimiz diyoruz.

Muradiye Okullarında müstakil olarak okutulan her ders, bir alan olarak kabul edilebilir. Belirlenen her alanda Zümre Bilim Kurulu kurulmaktadır. Bilim Kurulu kurulma koşulu, yönerge ile belirlenir. Alan Bilim Kurulu, alanı ile ilgili konularda okul yönetimine ve alan öğretmenlerine rehberlik yapar. Ayrıca o alanda yapması gereken her türlü eğitim-öğretim çalışmalarını programlar, program uygulamalarını izler ve yönetir. Zümre Bilim Kurulu, ilgili olduğu alanda yapılan her türlü çalışma ve etkinliklerin en verimli şekilde gerçekleşmesine çalışan kuruldur.

Muradiye Okullarında gerçekleştirdiğimiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarımızla hedefimiz okul öncesinden liseye kadar her öğrencimizin potansiyeli doğrultusunda ‘Kendini Gerçekleştirmesi’ ne ve donanımlı bir insan olarak Önce İnsan Sonra Lider düsturuyla yetiştirerek destek olmaktır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz,

Birlikte çalıştıkları öğrenci gruplarının yaş grubu özelliklerini dikkate alarak, sorun ve problemlere karşı önleyici rehberliliği hedef edinir ve çalışmalarını bu anlayışa uygun olarak yürütür.

Bilimsel ve profesyonel bir yardım sürecini gerçekleştirmek üzere öğrenci, aile ve öğretmenlerle düzenli bireysel görüşmeler gerçekleştirir ve bu görüşmeleri kayıt altında tutar.

Sistemli takip ve çok yönlü olarak çalışan PDR sistemimiz; öğrenci, veli ve öğretmenlerimize uzman destek sunarak akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini hedefler.

Mesleki Rehberlik Kariyer Çalışmalarının Amacı: Öğrencilerimiz, kendi yetenek, ilgi ya da becerilerinin farkındalıklarını artırma yanında yeni beceriler de kazanırlar.21. yy.ın hızlı değişen ve gelişen dünyasının iş ve meslek gruplarını tanır. Öğrencilerimiz, kendi kariyer planlarını yaparken, karar süreçleri için gerekli bilgi ve donanımı kazanırlar.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HİZMETLER

Oryantasyon Çalışmaları: Liseye geçen öğrencilerin duygusal, sosyal ve eğitsel hazırlığını güçlendirmek için “Okul Oryantasyon Programı” çerçevesinde çalışmalar düzenlenir. Bu kapsamda öğrencilerimiz için çeşitli sınıf çalışmaları, bilgilendirme çalışmaları, grup etkinlikleri düzenlenir.

Gelişim Takibi: Öğrencilerin duygusal, eğitsel ve sosyal gelişimlerinin takibi bireysel, grup görüşmeleri ve sınıf rehberlik çalışmalarıyla takip edilir. 

Sınıf Rehberlik Çalışmaları: Öğrencilerin kariyer, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyici sınıf rehberliği çalışmaları, K-12net bütünlüğü içinde birbirini tamamlayıcı yıllık rehberlik programı dahilinde düzenlenir. Bu kapsamda hedef belirleme, motivasyon, kendini tanıma, mesleki ilgi ve becerilerin farkındalığını sağlama, ders çalışma becerileri, öfke kontrolü, ergenlik dönemi özellikleri, sınav kaygısı, iletişim becerileri, karar verebilme becerileri vb. konularda sınıf çalışmaları yürütülür.

Kendini Tanıma ve Mesleki Yönelim Çalışmaları:

. 8.sınıflara Akademik Benlik Kavrama Ölçeği, Mesleki Yönelim Envanteri, gibi uygulamalarla birlikte test anket çalışmaları yapılır. 

Kariyer Günü: Öğrencilerin gelecek planlarını desteklemek ve hedefledikleri meslekleri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla “Kariyer Günü” etkinliği düzenlenir. Öğrencilerimiz mesleği uzmanlarından öğrenme ve paylaşımda fırsatı bulurlar.

Liseye giriş (YKS) ve Sınav Kaygısı Bilgilendirme Seminerleri:

 1. sınıf düzeyinden başlayarak, YKS, sınav kaygısıyla baş etme yöntemleri hakkında bilgilendirilirler.

VELİLERE YÖNELİK HİZMETLER

Anne Baba Seminerleri:

Belirlenen bir konuda okul velisine yönelik farklı konuşmacıların yer aldığı tam anne baba seminerleri organize edilir. 

Bültenler: Her ay düzenli olarak çeşitli temalarla ilgili kapsamlı bir bülten velilerimize k12 net ve sebit aracılığı ile gönderilir. 

Öğretmenlere Yönelik Hizmetler Sınıf Rehberlik Çalışmalarının Planlanması:

Okulumuzun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yıllık planının öğretmenler, okul yönetimi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü iş birliği ile yürütülmesi sağlanır.

Muradiye Anadolu ve Fen Lisesi olarak bizim için, Eğitim Koçluğu sistemi önem arz eden hususların başında gelmektedir. Bizim için başarısız öğrenci yoktur! Herkesin kendine özgü bir potansiyeli vardır ve bu potansiyeli fark ederek ortaya çıkarmak öğrenci koçluğu çalışmasının temelini oluşturmaktadır.

Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini destekler. Hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan hizmettir.

Öğrenci koçluğu sisteminde öğrencinin; Okul başarısını artırması, kendine uygun hedefler seçmesi, etkin çalışmayı öğrenmesi, zamanı doğru kullanması, güçlü yönlerini açığa çıkartması, doğru iletişim kurması, kendine güvenini geliştirmesi hedeflenir.

Muradiye Anadolu ve Fen Lisesi  her öğrencimizle ayrı ayrı ilgilenen öğrenci koçları vardır. Bu öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin kendini tanımasından soru sorma becerisini kazanmasına kadar birçok fayda sağlamaktadır. öğrenci koçları öğrencilerimizin;

 • Kendine uygun hedefler seçmesini sağlar. Bu hedeflere ulaşmak için doğru strateji belirlemesine yardım eder.
 • Etkin ve doğru çalışma sistemini öğrenmesine yardımcı olur.
 • Zaman yönetimi ile, etkili bir program oluşturabilme ve bu programa uyabilme yeteneği kazandırır.
 • Soru sorma becerisini geliştirerek farkındalığını arttırır, böylelikle güçlü yönlerini ortaya çıkarması ve kullanması gerçekleşir.
 • Dersleri ve hobileri arasında denge kurabilmeyi öğrenmesini ve uygulayabilmesini sağlar.

Ölçme ve Değerlendirme Birimi, çalışmalarını aşağıdaki ilkeler temelinde yürütür:

*Eğitim ve öğretimde, öğretim aşamasına ve dersin özelliğine göre, öğrencinin bilişsel, duyusal ve devinişsel gelişim alanlarının bütünselliğini gözetir.

*Muradiye Okullarının ders programlarında belirlenmiş olan amaçlarının gerçekleşme düzeyini araştırır.

*Çalışmalarını Muradiye Okullarının felsefesi doğrultusunda, “tam öğrenme”yi gerçekleştirmek amacıyla sürdürür.

*Çalışmalarını yürütürken Okul Müdürü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ilgili diğer birimlerle işbirliği yapar.Eğitim sürecinin aşamalarında belli kararlar almak üzere ölçme sonucu toplanan bilgilerin, belli ölçütlere göre sınıflandırılıp karşılaştırılarak ölçülen özellik konusunda karara ulaşma demek olan “değerlendirme” nin yapılması için birimin yapması gereken görevler aşağıdadır:

*Okula öğrenci kabulünde öğrencileri tanıma seçme ve yerleştirme

*Öğrencilerin öğrenme düzeylerini izleme

*Öğrencilerin öğrenme düzeylerini belirleme

*Eğitim ve öğretimi geliştirme (öğrenci niteliklerinin artırılması, öğretim programlarının geliştirilmesi, öğretim hizmetlerinin ve ilgili personelin hizmet içi eğitiminin geliştirilmesi ve yürütülmesi)

*Bu çalışmalar için gerekli ölçme araç teknikleriyle bir soru bankasını kurup geliştirme

Öğrenciye,öğretmene,okul idaresinevr veliye geri bildirimde bulunma

Programı sürekli iyileştirme

Öğrencinin yeteneklerini tanımasına fırsat sunma

Muradiye Okulları, öğrencilerinin fiziksel ve ruhsal gelişimlerini tamamlayabilmeleri için spor aktivitelerine büyük önem vermektedir. Bu bakımdan mevcut tüm yerleşkelerinde ve yeni okul projelerinde sportif faaliyetler için gelişmiş ve modern bir altyapı oluşturmuş olan  Muradiye Okulları’nda spor, bir hayat tarzı haline getirilmektedir.

Muradiye okullarında öğrencilerin en az bir spor dalı ile uğraşmaları ve yüzme öğrenmeleri zorunlu tutulmaktadır.

Muradiye okullarında,

 • Yüzme
 • Eskrim
 • Okçuluk
 • Biatlon
 • Pentatlon
 • Doğa Sporları
 • Su Sporları
 • Futbol
 • Basketbol
 • Voleybol
 • Masa tenisi
 • Tenis
 • Güreş
 • Atletizm
 • Hentbol
 • Modern danslar ve halk dansları

gibi birçok faaliyetin gerçekleştirilmesine uygun, açık ve kapalı modern tesisler öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır.

Sporcularımız, başta basketbol ve eskrim olmak üzere birçok branşta Türkiye birinciliklerine imza atmaya, bölge ve ülke dereceleri yapmaya devam etmektedirler.Spor kulüplerimizde öğrencilerimiz için birebire cazibe merkezi olarak hizmet vermektedir.

Muradiye okullarında hem düzenli olarak her öğretim yılı başında, hem de okul aile birliğinin talepleri doğrultusunda sayı sınırlaması olmaksızın yıl boyunca Veli Toplantıları düzenlenmektedir.

Muradiye okullarında velilerimizin eğitimlerine de önem verilmektedir. Velilerin katılımının olmadığı veya az olduğu bir okulda öğrencilerin geleceği için belirlenen hedeflerin gerçekleşme sürecinin oldukça yavaş ya da imkânsız olacağını kabul etmekteyiz. Bu açıdan, okul-aile-öğrenci üçgeni içerisinde alınacak kararların takip edilebilir ve sonuçlarının ölçülebilir olması bizler için büyük önem arz etmektedir. Veli toplantılarında okullarımızdaki yeni uygulamalar, eğitim ve öğretim sistemindeki yenilikler hakkında bilgi verilirken, okulumuzun disiplin kuralları, öğrenci ve veli sorumlulukları net bir biçimde aktarılmaktadır.

Ara karnelerin dağıtılması öncesinde veya sonrasında yapılan veli toplantılarında ise, öğretmen ve yöneticilerimiz velilerimizle bire bir görüşmekte ve öğrencinin gelişim sürecini hem akademik hem de psikolojik açıdan değerlendirmektedirler.

Ayrıca yıl içerisinde gerçekleştirilen piknik, kahvaltı ve geziler ile okul yönetimi, öğretmenler ve aileler birbirlerini daha yakından tanıma fırsatına kavuşmaktadırlar.

Ayrıca çocuğu veya okul hakkında bilgi almak isteyen velilerimiz, veli toplantılarını beklemelerine gerek duymaksızın diledikleri zaman sınıf öğretmenlerimizi arayarak istediği öğretmen ve yöneticimizden randevu alıp görüşebilmektedir.

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)