GÜVENLİK KAMERALARI AYDINLATMA METNİ

MURADİYE ÖĞRETİM KURUMLARI 

GÜVENLİK KAMERALARI AYDINLATMA METNİ

Muradiye Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Anonim Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince veri sorumlusu sıfatını haiz bulunmaktayız. Veri sorumlusu olarak KVKK md. 10 ile tarafımıza yüklenmiş olan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla KVKK ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Şirketimizde bina dış cephesi, giriş kapıları, bekleme salonları, kat koridorları, yemekhanelerde güvenlik kamerası bulunmakta; suç işlenmesinin önlenmesi, işyeri güvenliğinin sağlanması, herhangi bir adli vakada veya şirket içi uyuşmazlıkta delil olarak kullanılması ve mesai takibi amacıyla 7 gün 24 saat görüntü kaydı yapılmaktadır. Kayıt işlemi Okul Müdürleri ve Bilgi İşlem Şefliği tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve  “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak, otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla şirket tarafından resen ya da ilgili mevzuat gereği talebi halinde adli makamlar, kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları ile ya da şirket içi uyuşmazlık durumunda şirket içinde uyuşmazlığın çözümü ile ilgili birim ile paylaşılabilecektir.

KVKK 11. madde ile kişisel verisi işlenen gerçek kişinin haklarını düzenlemiş olup, bu kapsamda sahip olduğunuz haklar şu şekildedir:

 

  1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Bu kapsamdaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Muradiye Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin Tepebaşı Mah. Fatih Cad. No:99/2 Keçiören/ANKARA adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği e-posta üzerinden bilgi@muradiye.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu

Muradiye Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Anonim Şirketi

Tepebaşı Mah. Fatih Cad. No:99/2 Keçiören/ANKARA

bilgi@muradiye.com.tr

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)