DENGELİ

Fiziksel ve zihinsel dengenin huzur ve başarıdaki öneminin farkındadır.

AÇIK  GÖRÜŞLÜ

Fikir yürütmeden önce farklı bakış açılarını da değerlendirebilir, diğer  birey ve kültürlerin görüşlerine ve geleneklerine saygı duyar, tek taraflı bilgi yerine çok taraflı bilgiden yararlanır.

İLETİŞİM KURAN

Fikirleri ve bilgileri özgüven içerisinde algılar ve hayatın her alanında kişilerle sağlıklı iletişim kurarak sorunları ya da problemleri çözüme ulaştırır.

 İLKELİ

Başlangıç ve hareket noktası her zaman saygı, sorumluluk, doğruluk, dürüstlük ve azimdir. Ahlaki muhakeme ilkelerine hakimdir.

BİLGİLİ

Okulumuzda öğrenciler küresel konularla ilgili ve önemli temalardan haberdar olmak için araştırmaya yönlendirilir. Bunu yaparken önemli bilgi birikimine ulaşır.

DUYARLI

Başkalarının ihtiyaç ve duygularına karşı hassasiyet gösterir. Düzenlenen faaliyet ve etkinlikler ile hizmet aşkıyla yoğrulur.