Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerini esas alarak Eğitim ve Öğretim hizmeti veren kurumlarımızda;

 

- Öğrenci merkezli Eğitim ve  Öğretim yöntem ve teknikleri etkin kullanarak geliştirmek,

- Eğitim teknolojisindeki yenilikleri kurumlara taşımak,

- Kurumlar arası bilgi, birikim ve deneyimlerin paylaşımına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

- Ar-Ge çalışmaları ve bilimsel araştırmalarla sürekli gelişmeyi kurumsallaştırmak için varız.