ORTAOKUL

Özel Muradiye Öğretim kurumları olarak, 1985 yılından bu güne 33 yıllık eğitim tecrübesi ile öğrencilerimizi hayata hazırlarken onlara düşünmeyi, merak etmeyi,  keşfetmeyi, araştırmayı, arkadaş, aile ve doğaya ilişkin farkındalıklarını arttırmayı, değerlerine sahip çıkmayı, büyüklerine saygıyı, küçüklerine sevgiyi, 21. YY. bilgi donanımında ve bu yüzyılın becerilerine sahip olacak bireyler olarak yetiştirmeyi, onların yaşam becerileri, sanatsal, sportif, kültürel ve akademik anlamda dünyaya ses getirecek nesiller olmaları adına adımlar atıyoruz.

Bu bağlamda Özel Muradiye Öğretim Kurumları Ortaokul bölümü dört yıllık bir eğitimi kapsar.
Sosyal, sportif, sanatsal ve akademik etkinliklerin harmanlanmasıyla oluşturulan zengin akademik program ortaokul sınıflarında her dersin uzmanı öğretmenler tarafından uygulanır. Sevgi Ortaokulu akademik programı  sanat spor ve beşeri bilimler, matematik alanında güçlü ve geniş bir temel sunar.
Öğrencilerimiz MEB’in öğretim programlarının uygulanması ve sınav başarısı için yeni sınav takvimine göre düzenlenen LGS’ye hazırlanırlar. Bu bağlamda hafta içi ve hafta sonu takviye etüd çalışmaları ile öğrencilerimizin sınava hazırlanmaları okullarımızın güçlü akademik altyapısı ile sağlanır.
Ortaokul öğrencilerimizin araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirmek üretken ve girişimci bireyler olmaları adına projeler veriyor ve onların bu alanda da kendi seslerini duyurmalarını sağlıyoruz.
Öğrencilerimizin ders başarılarını belirlemeye yönelik yapılan yazılı sınavların yanı sıra, öğrendiklerini ölçmek ve gelecekteki gelişimlerine yön vermek amacıyla tarama, deneme, sınavları her ay düzenli olarak yapılır. Öğrenci çalışmaları sürekli takip edilir, gözlemlenir.
Biz inanıyoruz ki “Bir lisan, bir İnsan” demek.Bu sözden hareketle okullarımızda dil eğitimine çok önem verilir.  Ortaokul  5.sınıflarda yabancı dil ağırlıklı hazırlık sınıfı uygulaması yapıyoruz. 6. ve 7. Sınıflarda dil eğitimine kur sistemi ile devam ediyoruz. Bu bağlamda her öğrencimizi hayata hazırlarken,İngilizceyi ana dili gibi konuşması ve öğrenmesi adına sağlam adımlar atıyoruz.

 

Muradiye Ortaokulu, nitelikli eğitimin yanında öğrenme sevgisi aşılar...

Muradiye Ortaokulu, geleceğin liderlerini sadece bugün için değil bağımsız öğrenmenin, etkin iletişim kurmanın ve ekip çalışmasının önemli olduğu gelecek içinde gerekli olan becerilerle donatmaktadır.

Öğrencilerin ders başarılarını belirlemeye yönelik yapılan yazılı sınavların yanı sıra, öğrendiklerini ölçmek ve gelecekteki gelişimlerine yön vermek amacıyla birçok  ölçme – değerlendirme aracı kullanılır. Öğrenci çalışmaları sürekli takip edilir, gözlemlenir.

“Asımın Nesli" şuuruya yetişen Muradiye ortaokulu öğrencisi;

* Topluma hizmette başkalarına şefkat ve ilgi göstermenin öncelikli olduğu bilinciyle hareket  eder.

* Sosyal sorumluluk çalışmalarını başarıyla yürütür.

* Sosyal bilimler, matematik, bilim ve teknoloji, dil alanındaki akademik gelişiminin yanı sıra kişisel, sosyal, fiziksel yönlerinin geliştiği sanat ve spor  alanlarında da söz sahibidir.

* İngilizceye ana diline olduğu kadar hakimdir.

Bilgi, ilim hikmet yolunda omuzlarındaki sorumluluğun farkındadır.

* Okuma, öğrenme, araştırma, düşünme bilincine sahip, kültürünü ve değerlerini içselleştirmiş bir insan olarak yetişir.

* 5-6-7. sınıfta yapılan deneme sınavları ve 8. sınıfta sıkça yapılan denemeleriyle sınava yönelik daha fazla deneyim kazanır, hedef belirleme, eksiklerini tamamlama, çalışma programı hazırlama ve motivasyon açısından sürekli yönlendirilir.