ORTAOKUL

 

Muradiye Ortaokulu, nitelikli eğitimin yanında öğrenme sevgisi aşılar...

Sosyal, sportif, sanatsal ve akademik etkinliklerin harmanlanmasıyla oluşturulan zengin akademik program ortaokul sınıflarında her dersin uzmanı öğretmenler tarafından uygulanır. Sevgi Ortaokulu akademik programı  sanat spor ve beşeri bilimler, matematik alanında güçlü ve geniş bir temel sunar.


Öğrencilerimiz 7. Sınıftan itibaren uygulanan kur sistemi  ve TEOG Hazırlık çalışmaları sayesinde liseye geçiş sınavlarında (TEOG) yüksek başarılar elde etmektedirler.
Sevgi Ortaokulu, geleceğin liderlerini sadece bugün için değil bağımsız öğrenmenin , etkin iletişim kurmanın ve ekip çalışmasının önemli olduğu gelecek içinde gerekli olan becerilerle donatmaktadır.
Öğrencilerin ders başarılarını belirlemeye yönelik yapılan yazılı sınavların yanı sıra, öğrendiklerini ölçmek ve gelecekteki gelişimlerine yön vermek amacıyla birçok  ölçme – değerlendirme aracı kullanılır. Öğrenci çalışmaları sürekli takip edilir, gözlemlenir.

“Asımın Nesli" şuuruya yetişen Muradiye ortaokulu öğrencisi;

Topluma hizmette başkalarına şefkat ve ilgi göstermenin öncelikli olduğu bilinciyle hareket  eder.
Sosyal sorumluluk çalışmalarını başarıyla yürütür.
Sosyal bilimler, matematik, bilim ve teknoloji, dil alanındaki akademik gelişiminin yanı sıra kişisel, sosyal, fiziksel yönlerinin geliştiği sanat ve spor  alanlarında da söz sahibidir.
İngilizceye ana diline olduğu kadar hakimdir.


Bilgi, ilim hikmet yolunda omuzlarındaki sorumluluğun farkındadır.
Okuma, öğrenme, araştırma, düşünme bilincine sahip, kültürünü ve değerlerini içselleştirmiş bir insan olarak yetişir.
5-6-7. sınıfta yapılan deneme sınavları ve 8. sınıfta sıkça yapılan TEOG denemeleriyle sınava yönelik daha fazla deneyim kazanır, hedef belirleme, eksiklerini tamamlama, çalışma programı hazırlama ve motivasyon açısından sürekli yönlendirilir.