1. Milli ve Manevi değerlere sahip Mükerrem insanlar yetiştirmek.

2. Her öğrencimizin; ilköğretim okullarında TEOG, ortaöğretim okullarında YGS ve LYS’ de,
maksimum başarı yakalamasını sağlamak.

3. Evrensel yeterliliğe sahip; yabancı dili okuma, anlama, konuşma ve yazma noktasında hâkim; teknolojik ve siyasi gelişmeleri takip eden bireyler yetiştirmek.

  4. Akademik, sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve bilimsel içerikli projeler geliştirebilen öğrenciler yetiştirebilmek.