İLKOKUL

 Muradiye okullarında, geleceğin mimarlarının temeli anasınıfından itibaren özenle  atılır. İlkokuldan itibaren bu temel üzerine,  önce insan sonra lider düsturuyla nakış nakış işlenir her bir öğrenci.

Okul yaşamıyla ilk kez tanışan öğrencilerimizin sosyal yaşam becerilerini geliştirmesi,bilgiyi doğayı ve kendini keşfetme  becerisi kazanması ve bunları severek yapması Muradiye ilkokullarında önceliğimizdir.

Muradiye ilkokullarında;

*analitik düşünebilen

*bilimsel merakları olan

*anadilini doğru ve akıcı kullanabilen

*doğru iletişim kurabilen

*öğrendiği yabancı dille  iletişim kurabilen

*problem çözebilen

*değerlerine sahip çıkan

*geçmişini tanıyan

*geleceğe umutla bakabilen

öğrenciler yetiştirilirken ezberci olmayan sürekli yenilenen bir eğitim modeli uygulanır.

Muradiye ilkokullarında dört yıllık eğitim ,sınıf öğretmenlerimiz ve branş öğretmenlerimiz tarafından disiplinler arası işbirliği ile yürütülür. Müfredatta bulunan derslere ek olarak Zeka Oyunları, Satranç, Halk Oyunları, Drama, Müzik, Görsel Sanatlar ve Değerler Eğitimi ve ek olarak yoğun bir İngilizce eğitimi verilir.

Deneyimli ve alanında uzman sınıf, branş öğretmenleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ile birlikte öğrencilerimizi hayata hazırlanır.

Tüm derslerimizde yaparak yaşayarak öğrenme modeli uygulanır.

Muradiye Okullarında ilkokulun her kademesinde uygulanan  MEB ilkokul programlarının yanı sıra 21.yüzyıl becerileri kazandırmak amacıyla proje tabanlı çalışmalara özenle yer verilir. Tüm derslere ait özel becerilerin yanında her çocuğun farklı bakış açısıyla düşünebildiği, çözüm üretebildiği, inisiyatif alabildiği, girişimci özelliklerini ön plana çıkardığı projelerde aktif rol alması sağlanır.

Sabah İlk Ders Başlamadan Önce

Yetkililer, 08.30 – 08.45 arası okula gelirler. Öğrencilerin araçlardan indiği bölgede, koridorlarda, merdiven başlarında durarak veya dolaşarak öğrenci ve öğretmenleri karşılarlar. Herkese “günaydın” derler ve herkesin hatırlarını sorarlar. Bu işlemi derse giriş zili çalana kadar sürdürürler. Derse giriş zili ile birlikte kapısı açık olan sınıfların bulundukları koridor, kantin ve bahçede dolaşarak öğrencilerin derse zamanında girmelerini sağlarlar. 

Teneffüsler ve Öğle Tatili

Yetkililer, dersten çıkış zili çaldığı an koridorda, kantinde ve bahçede öğrenciler arasında dolaşırlar. Teneffüs süresince öğrencileri izlerler. Uygunsuz davranışı olan öğrencilerle konuşarak onlara yanlış hareket ettiklerini anlatırlar. Derse giriş zili çalınca tüm öğrencilerin sınıfa girmesini ve sıralarına oturarak öğretmenlerini beklemelerini sağlarlar. Geç kalan öğrencileri uyarırlar. Tüm sınıfların öğretmenleri derse girmeden koridoru terk etmezler. Bu uygulama her teneffüste ve öğle saatinde ihmal edilmeden yapılır.

Son Ders

Son ders çıkışında yetkililer, sınıfları kontrol ederler. Sınıfta öğrenci kalmamasını sağlarlar. Araçlar hareket etmeden, sürücülerden yoklama yapmasını ister ve denetlerler. Araçlar, hareket ettikten sonra, servisle gitmeyen veya servisi kaçıran öğrenci olursa bu öğrencileri danışmada bekletirler. Servisi kaçıran öğrencinin velisine telefonla haber verirler. Öğrencileri güvenlik elemanlarına teslim ederler.

Muradiye Okullarında yabancı dil öğretimi, MEB müfredatı ve MEB onaylı Uluslararası müfredata uygun olup ,öğrencilerimizin yabancı dili günlük etkinliklerle yaşayarak öğrenmeleri hedeflenmiştir.

 Dil öğretiminin bir sosyal eylem bütünü olduğuna inanan kurumumuz, yaşayarak öğrenme modeli ile farklı dilleri öğrenmeye meraklı ve ilgili öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Okuma, anlama, dinleme ve konuşmaya yönelik becerilerin kazandırılması eğitim içeriğinin ana fikridir.

Türk ve yabancı İngilizce öğretmenlerimiz eşliğinde sürdürülen aktif yabancı dil eğitimi ile öğrencilerimizin ana dilleri dışında, başka bir dilin düşünme sistemini kavramaları için gerekli becerileri kazanmaları sağlanır.

Muradiye Okullarında öğrenciler İngilizceyi, günlük hayatlarıyla özdeşleştireceği uygulamalar sonucunda severek ve isteyerek öğrenirler.

Muradiye İlkokullarında yabancı dil ölçme değerlendirme araçları, öğrencilerimizin 4 dil becerisine hitap edecek şekilde düzenlenmiş olup, yalnızca okuma yazma becerileri ile sınırlı değildir.

Ayrıca haftalık çalışma programları ile öğrencilerimizin ev ortamlarında da İngilizce kullanımını destekleyen aktivite çalışmaları sayesinde öğrenilenler kalıcı hale getirilir.

İlkokuldan itibaren , TOFFL Junier sınavlarına katılım gösteren öğrencilerimiz ,başarısını artıran, özgüven kazandıran ve uluslar arası geçerliliği olan bir sertifika alır.

Muradiye Okullarında ilkokul 1.sınıftan itibaren öğrencilere 21.yüzyıl becerileri eğitimi ile farklı bir bakış açısı kazandırılır.

Öğrencilerimiz yıl boyunca planlayıp uyguladıkları müfredata uygun proje çalışmaları ile;

* Temel düşünme sistemlerini oluşturur

*Düşünmeyi bir yaşam becerisi haline getirir

* Eleştirel , sorgulayıcı düşünür

*Teknolojiyi etkin biçimde kullanır

*Gurup çalışmaları ile ekibin parçası olmayı öğrenir.

 

21.yüzyıl becerileri kazanmış, gelecekte çok boyutlu düşünebilen, var olan potansiyelini kullanabilen ve başarılı projeler ortaya koyabilen bireyler yetiştirmekteyiz.

Muradiye Okullarında MEB’ in öngördüğü değerler eğitimi müfredatı çerçevesinde ayrı bir ders olarak değil, diğer tüm derslerle entegre edilerek öğretilir.

Öğrencilerimizde toplum bilincini oluşturabilmek için farklı yaş gruplarına özel olarak düzenlenen sosyal etkinliklerle öğrencilerimizin sosyal becerileri güçlendirilmektedir

 Muradiye kurumları olarak değerler eğitimindeki hedefimiz;

* Milli ve manevi değerlerini bilen ve koruyan ,

*Sorumluluk sahibi olan,

*Adaletli, merhametli ve edep sahibi birer birey olmalarını sağlamaktır.

Muradiye İlkokulu’nda her ay dönüşümlü olarak belirlediğimiz değerler, öğrencilerimize çeşitli etkinliklerle öğretilmekte ve bu değerleri hayatlarına geçirmeleri sağlanmaktadır.

Şuurlandırma ve geleceğe hazırlama faaliyetleri kapsamında değerler eğitimi , erdemli davranışlar ve diğer eğitim faaliyetleri tüm yaş gruplarının mizaç ve kişilik yapısına, algı, idrak ve öğrenme tarzına hitap edecek şekilde planlanmaktadır.

 Muradiye İlkokullarında Değerler Eğitimi birimi aşağıda belirtilen değerleri kazandırmayı hedeflemiştir.

 • Paylaşma-Yardımlaşma
 • Sevgi
 • Edep ve Dürüstlük
 • Güven
 • Saygı
 • Sorumluluk
 • Adalet

Muradiye Okullarında eğitimin çalışmalarının yanında öğrencilerimizin estetik, etik ve duygusal yönden gelişmeleri için özen gösteriyoruz.

Öğrencilerimizi yetkin, donanımlı, çevreye duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bir birey olarak yetiştirmeleri için atölye ve kulüp çalışmalarını önemsiyoruz. Kulüp ve atölye çalışmaları ile  öğrencilerimizin toplumsal hayata, sorunların çözümüne  katılımı projeler  sayesinde sağlanıyor.Projeler yoluyla ekip olma sorun çözme, araştırma yapma ve teknolojik becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Çalışmalar uzman öğretmen rehberliğinde bir plan dahilinde  yürütülmektedir.

Okullarımızda faaliyet gösteren kulüplerimiz

 • Okçuluk Kulübü
 • Kodlama Kulübü
 • Gezi Tanıtım Anadolu Kültürleri Kulübü
 • Satranç Kulübü
 • Matematik Kulübü
 • Yabancı Diller Kulübü
 • Kültür Edebiyat ve İletişim Kulübü
 • Zeka Oyunları Kulübü
 • Eğitsel Oyunlar Kulübü
 • Fotoğrafçılık Kulübü
 • Bilim Fen ve Teknoloji Kulübü
 • Okuma Kulübü
 • Sağlıklı Beslenme Kulübü
 • Spor Kulüpleri (Futbol, Basketbol, Okçuluk, Judo)
 • Org Kulübü
 • Sivil Savunma Kulübü

Muradiye okullarında  akademik başarının artarak  devam etmesinin  , çocuklarımızın kendilerini rahat hissedecekleri farklı ilgi alanları ile uğraşmaları  sayesinde mümkün olduğuna inanıyoruz.

Gelişim çağında her çocuğun  spor yapmasını ve sporla ilgilenmesini destekliyoruz. Birçok spor dalında faaliyet gösterecek öğrencilerimizin sportif bir kimlik kazanmalarına katkıda bulunuyoruz.

Bunun için bireysel olarak öğrencilerimize koçluk hizmeti veriyoruz.Bu sayede onların   spora, sağlıklı yaşama olan ilgi leri istekleri canlı tutularak her türlü branşı tanımalarını sağlıyoruz.

Muradiye Okulları spor kulübümüzde basketbol, judo, okçuluk ve eskrimde öğrencilerimiz sporcu kimliklerini ortaya koyarak çok kısa zamanda önemli başarılar elde ettiler. Milli sporcu olmaya hak kazanan öğrencilerimiz olduğu gibi   çeşitli yarış ve turnuvalarda varlık gösteren kulüplerimiz birçok başarıya imza attı.

Ayrıca eğitim yılı içinde ve yaz tatilinde açtığımız  spor okulları ile öğrencilerimize birçok spor dalını antrenörler eşliğinde profesyonel  olarak yapma fırsatı sağlıyoruz.

Muradiye İlkokulu olarak bizim için, Eğitim Koçluğu sistemi önem arz eden hususların başında gelmektedir. Bizim için başarısız öğrenci yoktur! Herkesin kendine özgü bir potansiyeli vardır ve bu potansiyeli fark ederek ortaya çıkarmak öğrenci koçluğu çalışmasının temelini oluşturmaktadır.

Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini destekler. Hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan hizmettir.

Öğrenci koçluğu sisteminde öğrencinin; Okul başarısını artırması, kendine uygun hedefler seçmesi, etkin çalışmayı öğrenmesi, zamanı doğru kullanması, güçlü yönlerini açığa çıkartması, doğru iletişim kurması, kendine güvenini geliştirmesi hedeflenir.

Muradiye ilkokulunda  her öğrencimizle ayrı ayrı ilgilenen öğrenci koçları vardır. Bu öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin kendini tanımasından soru sorma becerisini kazanmasına kadar birçok fayda sağlamaktadır. öğrenci koçları öğrencilerimizin;

 • Kendine uygun hedefler seçmesini sağlar. Bu hedeflere ulaşmak için doğru strateji belirlemesine yardım eder.
 • Etkin ve doğru çalışma sistemini öğrenmesine yardımcı olur.
 • Zaman yönetimi ile, etkili bir program oluşturabilme ve bu programa uyabilme yeteneği kazandırır.
 • Soru sorma becerisini geliştirerek farkındalığını arttırır, böylelikle güçlü yönlerini ortaya çıkarması ve kullanması gerçekleşir.
 • Dersleri ve hobileri arasında denge kurabilmeyi öğrenmesini ve uygulayabilmesini sağlar.

Muradiye Okullarında 1.sınıftan itibaren öğrencilerimizi rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti sayesinde özgüveni yüksek, güçlü yönlerinin farkında bireyler olarak yetiştiriyoruz.

Çözüm odaklı rehberlik anlayışımız sayesinde sorunlar ve çözüm yollarını öğrencilerimizle birlikte ele alarak, bu süreçte çözüm üretebilmeleri için onları cesaretlendiriyoruz.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlarımız çalışmalarıyla öğrencilerimizin kendilerini ve çevrelerini daha iyi tanıyabilmeleri, kişisel gelişimlerini doğru bir şekilde sürdürebilmeleri, duygu ve düşüncelerini yerinde , zamanında etkili bir şekilde ifade edebilmeleri ,milli ve manevi değerlerinin farkında olan mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini hedefliyor.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Çalışmaları

1)Öğrenciye yönelik test ve envanter çalışmaları

2 )Bireysel görüşmeler

3)Sınıf içi rehberlik uygulamaları

4)Gurup danışmaları

5)Veliye yönelik eğitimler

6)Ailelere bireysel rehberlik hizmetleri

7)Oyun terapisi

8)Dikkat güçlendirme çalışmaları

9)Okula uyum çalışmaları

10)Sınıf rehber öğretmenleri ile düzenli değerlendirmeler

A)Öğrencilere yönelik sunumlar ,seminerler

Öğrencilerimize içinde bulundukları gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca çeşitli seminer çalışmaları yapılır.

 • Oryantasyon (uyum) çalışmaları
 • Zaman yönetimi ve etkili kullanma
 • Verimli ders çalışma yolları
 • Motivasyon ve başarı
 • Güvenli internet kullanımı
 • Çocuk hakları
 • Sağlıklı Beslenme
 • Öz bakım becerileri
 • Hijyen eğitimi
 • Göz tarama testi
 • Akran ilişkileri

 

B)Veliye yönelik sunumlar ve seminerler

 

Muradiye Okullarında 1. Sınıftan itibaren veli iş birliğine önem verilir. Öğrencilerimizin gelişim süreçleri sosyal, duygusal ve akademik performanslarını etkileyecek durumlar veli – rehberlik servisi, rehberlik servisi- sınıf öğretmenleri toplantılarında görüşülür.Süreç  velilere yönelik yapılan seminerlerle desteklenir.

 

Okullarımızda yapılan seminerler

 • Anne Baba Tutumları
 • Aile İçi İletişim
 • Ailenin Eğitimdeki Rolü
 • Çocuk Hakları
 • Beslenme ve Sağlık
 • İhmal ve İstismar

Muradiye Okullarında düzenli olarak öğretim yılı başından itibaren veli toplantıları yapılır.

 Bu toplantılar.

 1. a)  Bireysel Görüşme Toplantıları

Öğrencilerimizin gelişim süreçleri sosyal, bilimsel, duygusal ve akademik performanslarını etkileyecek durumlar veli- rehberlik servisi ve öğretmen toplantılarında görüşülür ve gerekli bilgiler paylaşılır. Öğrencimiz için kararlar alınır ve takip edilir.

 1. b) Toplu Görüşme Toplantıları

Muradiye okullarında yılda 2 defa genel değerlendirme toplantıları yapılır. Bu toplantılarda yeni uygulamalar, eğitim öğretim sistemindeki yenilikler hakkında bilgi verirken, okulumuzun disiplin kuralları, öğrenci ve veli sorumlulukları net bir şekilde aktarılır.

 

Ayrıca yıl içinde gerçekleştirdiğimiz piknik, kahvaltı, geziler ve okul programları ile okul yönetimi öğretmenler ve aileler birbirlerini daha yakından tanıma fırsatına kavuşurlar.

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)