VİZYON

Muradiye Okullarında İngilizce departmanı olarak  vizyonumuz, öğrencileri hayat boyu öğrenenler olarak destekleyecek, küresel dünyaya katılacak ve katkıda bulunacak ve okulun temel değerleri: saygı , hoşgörü, dahil olma ve mükemmelliği hayata geçirecek bilgi ve beceriler edinme, sergileme, ifade etme ve değer üretme konusunda güçlendirmektir

MİSYON

Misyonumuz, öğrencilere konuşma ve yazma konusundaki fikirlerini, düşüncelerini ve görüşlerini ifade etmeleri için imkanlar sunarak uluslararası düzeyde kabul gören İngilizce öğrenimini teşvik etmektir. İngilizce departmanı, her öğrencinin öğrenme merakının gelişimesi gerektiğine ve bunun akademik mükemmeliyete yol açacağına inanmaktadır .

Yabancı dil eğitiminde doğru yöntem ve eğitmen çok önemlidir, yaşayan dili doğru şekilde edindirmek ancak dile hakim bir eğitmenin birlikteliğinde mümkündür. Aynı zamanda derslerde sadece hedef dilin kullanılması çocukların dile adaptasyonunu hızlandıracağı için vazgeçilmezdir. Derslerde kullanılan yöntem ve tekniklerin yaş grubuna hitap eden oyunlar şarkılar gibi aktivitelerle oluşturulması dili daha keyifli edinmelerini sağlayacaktır. Öğrenme sürecinde çocuğa hassas yaklaşılmalı bu süreçte deneme yanılma ile doğruya ulaşabileceği olumlu motivasyonlarla hissettirilmeli, öğrendiği yabancı dili konuşması konusunda baskı yapılmaması çocuğun okulda tercih edilen yabancı dil derslerinde başarılı olmasına yardım edeceği gibi  çocuğun başka yabancı dil öğrenmekten de zevk almasını sağlayacaktır. Ülkemizde çocukların en iyi yabancı dil eğitimi alacağı yer okuldur. Her çocuğun öğrenme yöntemi farklıdır.  Kimi  görerek, kimi resim yaparak veya yazarak , kimi duyarak, bazı çocuklarda hareket halindeyken öğrenirler.Okullarımızda bu hassasiyetler doğrutultusunda yabancı dil eğitimi yapılmaktadır.

Muradiye okulları olarak amacımız öğrencilerimizi kendi çağlarına hazırlamaktadır.  Hızla değişen ve nasıl şekilleneceğini bilemediğimiz bir geleceğin yaşam şartları içinde mutlu, donanımlı, yenilikçi, farkındalığı ve yorum becerisi gelişmiş bireyler yetiştirmek üzere çalışıyoruz. Hem edinecekleri mesleklerinde hem de yaşamlarında kendilerine gerekli olacak etik, enformasyon ve iletişim, medya okur yazarlığı, liderlik, işbirliği, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve sorun çözme gibi becerileri kazandırmak için  bazı okullarımızda 2018-2019 Eğitim - Öğretim döneminden itibaren Cambridge Üniversitesi tarafından akredite edilen Cambridge Assessment International Education programı uygulanacaktır.

Cambridge Assessment International Education, öğrencilerimizin  dil öğrenimini  bütünleşik olarak uluslararası düzeydeki müfredat programı ile tüm öğrenme çıktılarını ölçüp değerlendirebilen bir  akreditasyon programıdır.

Bu uluslararası müfredat programı ile öğrencilerin değişen dünya koşullarına daha rahat adapte olabilmesi ve  uluslararası düzeyde eğitim görerek, standart bir şekilde ölçülüp değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

Bu program öğrencilerimize yaratıcı düşünebilme , problem çözme gibi becerilerin yanı sıra öğrencilerin takım çalışması ve araştırma becerilerini de kullanabileceği ve geliştirebileceği tüm eğitsel becerilerin bütünleştirilebildiği bir öğrenme süreci sunmaktadır. İlkoku, ortaokul ve lise sonunda ulusal diplomalarının yanında, uluslararası geçerliliğe sahip olan ikinci bir diploma sunmaktadır.

Okul öncesinde 6 yaş grubunda tam zamanlı ingilizce dili ile eğitim yapan sınıflarımızda öğrencilere hedef dilde hikaye, matematik ve fen faaliyetleri, beceri, ses bilimi (phonetic) vs. uygulanmaktadır.

Diğer sınıflarımızda “Half Day English” (yarım gün İngilizce) ile dil eğitimi verilmektedir.