Muradiye Okullarında Anasınıfından 12.sınıfa kadar her yaş seviyesine uygun, en güncel programlama dilleri, kodlama ve robotik eğitimleri ile matematiksel bilgileri kullanarak mühendislik tasarım yapmaya adım atmaları sağlanır. Bu hedeflerle digitalokur yazarlık, eleştirisel düşünme ve problem çözme becerileri kazandırılır. Öğrencilerimizin kodlama eğitimi ile kendi oyunlarını tasarlama düşünceleri geliştirilir.

Muradiye Okulları olarak hedefimiz, öğrencilerimizi kodlama eğitimi, robotik ve STEM eğitimi ile geleceğin dünyasına hazırlamaktır. 

 

Kodlama Eğitimi Nedir?

En genel tanımıyla kodlama, bilgisayarlar, mekanik cihazlar, elektronik devreler vb. sistemlere işlem yaptırmak amacıyla verdiğimiz komutların genel adıdır. Hızla gelişen dünyada, hayatımızda büyük bir yer kaplayan teknolojinin doğru kullanılması ve çocukların teknolojiyi kullanarak kendilerini geliştirebilmelerinde kodlama eğitimi önemli bir yer kaplamaktadır. Kodlama eğitimi ile öğrenciler, bilimsel ve algoritmik düşünme, problem çözme, verileri analiz edip üzerinde işlem yapabilme gibi konularda kendilerini geliştiriyorlar.  21. Yüzyıl ile beraber hızla gelişen teknolojinin gerisinde kalmayıp, aksine teknolojiyi en faydalı yönleriyle kullanabilen, geliştirebilen, üzerinde düşünüp tasarlayabilen ve bu çalışmalarını vatanı, milleti ve geleceği için bizzat kendisi üretebilen bireyler yetiştirmede en önemli kavramlardan biridir kodlama eğitimi.

 

Robotik Kodlama Nedir?

Robotik kodlama, kodlama eğitiminde yer alan algoritmaların, bilimsel verilerin, çözümlerin çeşitli cihazlar kullanılarak sanal ortamdan somut ortama aktarılmasıdır. Yani mekanik ile programlamanın birleştirilmesiyle oluşan, 21. Yüzyıl’ın en önemli eğitim faaliyetlerinden biridir. Robotik kodlama ile öğrenciler hem zihinsel hemde psikomotor becerilerini geliştirirken aynı zamanda tasarım yapmanın, hayal gücünü özgürce kullanabilmenin, öğrenirken eğlenmenin keyfine varıyorlar. Robotik sistemler artık sağlık sektöründen, tarıma, bankacılıktan, tekstile endüstrinin her alanında kullanılmaktadır. Ülkemizin gelişimi ve ilerlemesinde büyük yer kaplayan robotik sistemlerin eğitimi de çağımızın gereksinimlerinden biri haline gelmiştir.

Günümüzde teknolojinin ve internetin hayatımızın hemen hemen her alanında büyük yer kapladığını görüyoruz. İnternet her ne kadar hayatımızı kolaylaştıran bir kavram olsa da, bazı durumlarda evlatlarımız ve bizler için zararlı hale gelebiliyor. İşte internetin ve teknolojinin zararlı yönlerinden arınıp,  çocuklarımızın bu derin dünyada boğulmadan, araştırıp geliştiren, düşünen, ortaya somut veriler çıkarabilen, geleceğe yön veren ve geleceğini programlayabilen bireyler olmaları oldukça önemlidir. İşte bu sebeple Robotik ve Kodlama, içerisinde bulunduğumuz çağın kıymetli eğitim sistemlerinden biridir ve teknoloji var olduğu sürece kıymetini ve varlığını sürdürecektir.