HER ŞEY İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Psikolojik Danışmanlık çalışmaları eğitim-öğretim anlayışımızın ayrılmaz bir parçası ve bütünleyicisidir. Bu nedenle Muradiye okullarında  bu çalışmalar diğer eğitim çalışmaları ile birlikte planlanır.

Psikolojik Danışmanlık çalışmalarında amacımız; öğrencilerimizi tanımak, onları içinde bulundukları okul ve yaşadıkları toplum hakkında bilgilendirmek, bireysel yardım görmelerini sağlamak, kendilerini tanımalarına ve yeteneklerini fark etmelerine yardımcı olmaktır. Rehberlik çalışmalarımız bireyin kendine ilişkin konularda karar verme hakkına saygı, gizlilik, güven, bireyin değerliliği ve gönüllülük ilkelerine dayanır. Öğrencilerimizin karşılaştıkları güçlüklerle başa çıkmaları, kendilerine uygun seçimler yapmaları ve doğru kararlar verebilmelerinde destek vererek yardımcı olunur.

 

HİZMET ALANLARI

Öğrencilere Yönelik Yapılan Çalışmalar

Kişisel Rehberlik

 • Okula yeni başlayan öğrencilere eğitim yılı başında, okulu, kurallarını, işleyişini tanıtmak, okul ve o çevrede ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları hakkında bilgi vermek ve böylece yeni girdikleri ortama kısa sürede alışmalarına yardımcı olmak üzere öğrencilere oryantasyon çalışmaları yapılmaktadır.
 • Öğrencilerin kendilerini, meslek alanlarını tanımalarına yönelik çeşitli test ve envanterler uygulanmaktadır.
 • Öğrencilerimizin içinde bulundukları durumları sağlıklı değerlendirmelerini sağlamaları çalışılmaktadır.
 • Sorumluluk bilinci ve karar verme becerilerini geliştirerek öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine yardımcı olunmaktadır.
 • Kendisiyle barışık bireyler yetiştirmek amacıyla öğrencilerimize psikolojik destek verilmektedir.
 • Ergenlikte yaşanan sorunlar ve çatışmalar gibi rehberliğe ihtiyaç duydukları her alanda öğrencilerimizin yanında olunup, gerekli profesyonel yönlendirmeleri yapılmaktadır.

Mesleki Rehberlik

 • Tüm lise öğrencilerimize yönelik kariyer planlama, hedef belirleme, meslekler hakkında bilgilendirme, üniversite tercihlerinde doğru yönlendirme yapabilmek amacıyla mesleki rehberlik hizmeti sunulmaktadır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar;
 • Meslekleri, yükseköğretim programlarını ve üniversiteleri tanıtma çalışmaları
 • Alana yönlendirme  çalışmaları
 • Kariyer Günleri çalışmaları
 • Üniversite Gezileri
 • Meslek Paneli
 • Meslek Envanteri uygulama çalışmaları
 • Tercih danışmanlığı gibi çalışmalar yapılmaktadır.

              Eğitsel Rehberlik

 • Tüm lise öğrencilerimize sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirme, sınav kaygısı ile baş etme, hedef ve motivasyona yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Akademik gelişimi desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda da çalışmalar yapılır.
 • Öğrencilerimizin akademik başarı durumlarını izleyerek başarılarını arttırmak amacıyla bireysel ve grup görüşmeleri
 • Haftalık takibe dayalı Ders Çalışma Programı çalışmaları,
 • Verimli ders çalışma yöntemleri
 • Sınava yönelik uygun yöntem geliştirilme çalışmaları
 • Zaman Yönetimi çalışmaları
 • Başarıyı engelleyen etkenler olarak sıklıkla karşılaşılan dikkat dağınıklığı, motivasyon eksikliği, sınav kaygısı gibi konularda öğrencilerimize psikolojik destek vermek gibi çalışmalar yapılmaktadır.

 

Velilerimize Yönelik Çalışmalar

 • Öğrencilerimizin kişisel-gelişimsel özellikleri, akademik başarıları, tutum-davranışları, öğretmen ve arkadaş ilişkileri ve aile içi ilişkileri gibi konularda bireysel görüşmeler,
 • Velilerimizi bilgilendirmek amacıyla ihtiyaç duyulan konularda doküman hazırlamak,
 • İletişim becerileri, teknoloji bağımlılığı, ergenlik dönemi özellikleri, sınav sistemi, sınav kaygısı gibi ihtiyaç duydukları konularda uzman kişiler tarafından seminerler,
 • Velilerimizi daha yakından tanımak, öğrencilerimizle ilgili daha detaylı bilgi almak, okuldaki  iş ve işleyişle ilgili velilerimizi bilgilendirmek amacıyla sınıf sınıf “Veli Çayları” yapılmaktadır.

 

Öğretmenlerimize Yönelik Yapılan Çalışmalar

 • Sınıf rehberlik çalışmalarına ilişkin bilgilerin bulunduğu dosyaların hazırlanması, bu çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımı için toplantılar,
 • Akademik ve/veya psikolojik destek ihtiyacı olan öğrencilere gerekli desteğin sağlanabilmesi için işbirliği,
 • Bilgilendirme çalışmaları yapılması, eğitimler,
 • Sınıf öğretmeni,ölçme değerlendirme birimi ve rehberlik üçgeninde öğrencinin akademik başarısını takip etmek ,değerlendirmek,gerekli geri bildirimlerde bulunmak,
 • Öğrenciler hakkında bilgi alarak onları daha yakından tanımak ve işbirliğini sağlamak amacıyla sınıf öğretmenleriyle beraber veliler ile görüşmeler yapılmaktadır.