BAŞARI DOĞRU DEĞERLENDİRME İLE BAŞLAR! 

 • “Her insan bir dünyadır.” prensibiyle yola çıkan Muradiye Okullarında  öğrenci merkezli eğitim modeli uygulanmaktadır. 
 • Kurumlarımızda öğrenciyi doğru tanımak, doğru değerlendirmek ve doğru yönlendirmek için, alanında uzman öğretmenler ve profesyonel eğitim uzmanları tarafından geliştirilen gözlem formları, öz değerlendirme formları, rubrik, klasik test teorisi ve madde tepkime kuramına göre hazırlanan özgün ölçme araçları uygulanır. 
 • Başarıyı ölçmede “Her öğrencinin mutlaka başarılı olacağı alanlar vardır.” görüşü ile, öğretmenin öğrenciyi daha iyi tanıması, öğrenciye güçlü ve zayıf olduğu alanlar konusunda geri bildirim verilmesi amaçlarıyla “Hazır Bulunuşluk Sınavları”; eğitim ve öğretim hizmetlerinin daha nitelikli yapılması, öğretilmesi planlanan kazanımların öğrenilme düzeylerinin belirlenmesi, geri dönüt sağlanması, konuların tekrarlanarak pekiştirilmesi amaçlarıyla “deneme sınavları” uygulanır. 
 • Ana sınıfından 12.sınıfa kadar uygulanan tüm değerlendirmelerle, öğrencinin “Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor” gelişimleri izlenir, denetlenir ve karar alma sürecinde katkı sağlaması amacıyla Merkezi Bilgi Bankasında bilgiler saklanır.  
 • Kurumumuza özgü geliştirilen Soru bankası, Ölçme Değerlendirme Programı ve Merkezi Bilgi Bankasından faydalanan uzman kadro; öğrenciye ve veliye öğrencilerin akademik başarısı, yetenekleri, ilgileri, başarılı oldukları alanları keşfetmeleri konularında rehberlik eder, değerlendirme sonuçlarını özgün karneler ile takdim eder. 
 • Ölçme ve Değerlendirmeye önem veren Muradiye Okulları öğrencisini her alanda eğitir, geliştirir, eğitimini ölçer ve değerlendirir. Çünkü başarı doğru değerlendirme ile başlar. 

Ölçme ve Değerlendirme Servisi olarak; 

 • Eğitim ihtiyaçlarının saptanabilmesi, 
 • Öğrencilerin performanslarının, eğitim programlarının hedefleri doğrultusunda en güvenilir ve objektif biçimde ölçülmesi, 
 • Öğretme ve öğrenme programını planlamak ve/veya hazırdaki programı iyileştirmek ya da bireysel İhtiyaçları veya grup ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, öğrencilerin konu hakkındaki önceki bilgi ve deneyimlerinin ölçülmesi, 
 • Öğrencilerin kavrayışlarının bir profilinin oluşturulması, 
 • Öğrencilerin öğrenme güçlük ve eksikliklerini belirlenmesi, 
 • Öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlayacak öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi, 
 • Öğretimin niteliğinin saptanabilmesi, 
 • Özel ya da tamamlayıcı eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eksikliklerinin giderilmesi, 
 • Potansiyel başarının ortaya çıkarılması ve yükseltilmesi, 
 • Başarıyı değerlendirirken daha objektif ve genel ölçme araçları geliştirilmesi, 
 • Öğretim yılı boyunca öğrenci başarısındaki gelişmelerin izlenmesi, 
 • Eğitimin daha bilimsel bir yapıya kavuşturulması, 
 • Eğitimde ölçülmeyi hedeflenen kazanımlara ilişkin güvenilir soru bankası oluşturulması 
 • Ve sonuç olarak eğitimin kalitesini ve dolayısıyla toplam kaliteyi yükseltmek amacı ile gerekli tüm çalışmalar gerçekleştirilir. 

Kurumumuz, Ölçme ve Değerlendirme Biriminde, hedeflediğimiz amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek için, planlı ölçme (mini değerlendirmeler, süreç değerlendirme uygulamaları, performans değerlendirme uygulamaları, klasik ve çoktan seçmeli sınavlar, deneme sınavları) yapılır; hedefe ulaşılan seviyeler belirlenir; kazanılan veya kazanılması hedeflenen davranışlar tespit edilir; veriler analiz edilerek sonuçlar değerlendirilir. 

Öğrencinin öğrenme düzeyi ile ilgili gelişimi kazanımlara göre muradiyek12.net programı içinde analizler üzerinden takip edilir. 
Ölçme ve Değerlendirme birimi, öğrencilerimizin mini değerlendirme sonuçlarını, derse katılım ve performanslarını muradiyek12.net üzerinden anlık olarak paylaşır. 

LGS  

8. Sınıf öğrencilerimiz Okul + Etüt sistemi ile Lise Giriş sınavına  hazırlanır. Öğrenciler haftalık olarak, uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan Kurumsal Deneme Sınavları  ve alanında deneyimli yayın evleri tarafından hazırlanan Türkiye Geneli Deneme sınavları ile takip edilir. Uygulanan deneme sınavları ile öğrencilerimizin akademik süreçleri takip edilerek, ihtiyaç alanlarına göre akademik destek programı yapılır. 

LGS sınav hazırlık sürecinde dönem başında yapılandırılan program doğrultusunda Ölçme Değerlendirme Uzmanı tarafından yapılan sınav analizlerine göre Rehber öğretmenler tarafından yapılan bireysel çalışma programı ile konuların pekiştirme çalışmaları yürütülür.  

YKS ÇALIŞMALRI 

11. SINIFLAR:Kurumumuzda 9.sınıfta başlayan üniversite hazırlık süreci 11. Sınıfta hız kazanır. Öğrenci başarıları belirli periyotlarla, uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan Kurumsal Deneme Sınavları  ve alanında deneyimli yayın evleri tarafından hazırlanan Türkiye Geneli Deneme sınavları ile takip edilir. Ölçme değerlendirme uzmanı ve Rehber öğretmen tarafından takip edilen öğrencilere bireysel çalışma planları hazırlanır.  

12. SINIFLAR:Okulumuzda üniversite sınavı hazırlık çalışmaları YKS alanında  iddialı idareci ve branşında uzman öğretmenler tarafından yürütülür. Üniversite hazırlık süreci titizlikle ve özverili çalışmalarla yürütülen dinamik bir süreçtir. 12. sınıf öğrencilerimiz okul + etüt sistemi ile üniversite sınavına  hazırlanır. Öğrenciler haftalık olarak, uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan Kurumsal Deneme Sınavları  ve alanında deneyimli yayın evleri tarafından hazırlanan Türkiye Geneli Deneme sınavları ile takip edilir. Haftalık olarak uygulanan (TYT-AYT) denemeleri ile öğrencilerin gelişimleri;  12.sınıflar koordinatörü, Ölçme Değerlendirme uzmanı, Rehber öğretmen ve Öğrenci koçundan oluşan bir komisyon tarafından takip edilir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda öğrencilere haftalık olarak bireysel çalışma planlar hazırlanır.  

Uygulanan her sınav sonucu muradiyek12.net adresinden anlık olarak paylaşılır. Yayınlanan sonuçlarda öğrenciler ders ders doğru, yanlış, boş ve net sayıları, sınav puanı, toplam doğru ve yanlışları, şubesinde, okulunda ve tüm Muradiye Okulları öğrencileri arasında, sınava giren öğrencilere göre, başarı sırası gibi bilgilere ulaşabilir.Bu bilgilere ek olarak öğrencilerimize sınavla ilgili geri bildirim sağlayacak soru ve karşılaştırmalı konu-alt konu analizleri de yayınlanır. Öğrencilerimiz uygulanan her sınav sonrasında karşılaştırmalı karneler ve grafikler ile  hangi konudan desteğe ihtiyaç duyduğunu kolaylıkla görebilir, çalışma planlamalarını daha etkin bir şekilde yapabilir ve bu konularla ilgili öğretmenlerinden daha rahat yardım talebinde bulunabilirler.