Muradiye Okullarında müzik eğitimi; öğrencilerimizin zihinsel, psikomotor, duygusal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı ve onlara bir müzik kültürü kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda müzik derslerinde müzik öğretimi programı da dikkate alınarak sınıf düzeylerine uygun temel müzik bilgi ve becerisi kazandırmayla birlikte nota öğretimi ve ritim çalışmaları yürütülmektedir.

Derslerde enstrüman (melodika ,piyano vb.)  eğitimine de  önem verilmektedir.Okulumuzda öğrencilerimizin becerilerini sergileyebilecekleri çeşitli müziksel faaliyetler de yapılmaktadır.Özellikle Belirli Gün ve Haftalara yönelik koro çalışmalarına da yer verilmektedir. Bu çalışmalarda öğrencilerimizin kendi müzik kültürü ve değerlerimizi tanımaları ve benimsemeleri de amaçlanmaktadır.