İnsanoğlu belirli bir anda yaşamaktadır. Bu an, bir başlangıcı yaşadığı bir anı ve nihayetinde sonucu olan bir süreçle tamamlanır. Zamanı değerli kılan şey ise sadece bir defa yaşıyor oluşumuzdur. Bununla birlikte zaman göreceli bir kavramdır. 65 yaşında bir kişi ile konuştuğumuzda zamanın ne çabuk geçtiğinden hayıflandığını görebilirken 15 yaşında bir çocukla konuştuğumuzda ise zamanın geçmediğinden yakınacaktır. Göreceli bir kavram olan zamanın herkes için muhakkak farklı cevabı olabilecekken nihayetinde sormamız gereken soru şudur: Gerçekten zamanımızın kıymetini biliyor muyuz ?
Bugün çok başarılı bir iş adamı ile konuşsak dahi geçmişe dair hataları keşkeleri olabildiğini görebiliriz. Şimdiki aklım olsa geçmişte şunu yapardım sözü her birimizin dillerine pelesenk olmuştur adeta. Aslında zamanımızın kıymetini bilip bilmediğimizin cevabı ise yine bir hadisişe-rifte saklıdır. İnsanoğlu iki şeyin kıymetini bilmemektedir: Sıhhat ve zaman. Evet ne yazık ki geçen zamanımızın kıymetini bilemiyoruz. Sebebi hatalarımız değil elbette. İnsan olarak muhakkak hatalarımız olacak ancak zaman yönetimi,  kaliteli zaman geçirmek oldukça zor, günümüzde ise daha da zor.

Teknolojinin gelişmesi ile birçok işimizi hızlı yapabiliyoruz. Birine hızlı bir şekilde ulaşabiliyor, hızlı bir şekilde seyahat edebiliyor aslında bir nevi zamanı satın alabiliyoruz. Mesela uçak biletleri genelde otobüs biletlerinden pahalıdır. Bizler uçakla bir yere seyahat ederken aslında zamanı satın almaktayız. Daha hızlı ulaşarak daha fazla zaman kazanırız. Ancak, yine bugün sosyal medyada zamanımızı vererek geçen zamanımız üzerinden para kazanılabilmek-tedir. Evet zamanımız bir şekilde geçmek-tedir. Ve her ne şekilde geçerse geçsin daha iyisini isteyecek, o geçen zamanın nasıl geçtiğini hiçbir zaman anlayamayacağız.
Geçen zaman içerisinde gerçek anlamda kaliteli zaman geçirdiğimizi de anlayamaya-biliyoruz. Örneğin bir baba çocuğunu at binmeye götürdüğünde çocuğu ile gerçekten vakit geçirmiş olur mu? Ya da bir anne evde çocuğu ile aynı odada farklı teknolojik aletlerde vakit geçirdiğinde çocuğu ile mi vakit geçirmiştir? Evet, belki de çocuk ata binerek de tabletle oynayarak da mutlu olmuştur. O vakit bir şekilde geçmiştir ancak nasıl? Çocuk burada at ile mi vakit geçirmiştir yoksa babası ile mi? Burada aileler aynı mekanı paylaşmaktan öteye gidememişlerdir. Gerçekten bazı şeyleri de sorgulamamız gerektiğinin farkında olmalıyız. Günümüzde her şeye o kadar çabuk ulaşabiliyoruz ki  bu hız bir noktada bizim düşmanımız olmuş durumda. Her şeye çabuk ulaşabiliyor olmak tahammül sınırımızı da tüketmiş durumda. Aslında büyük bir çelişki yumağının içerisindeyiz. İşlerimizi hızlı halledecek imkanlarımız, zamanımızı hızlandıracak teknolojilerimiz var olmasına rağmen asla yetmeyen vakitlerimiz, telefonları başında geçen zamanlarımız, ailemizle geçirdiğimizi sandığımız vakitlerimiz  ve tüm bunlardan çıkaramadığımız sonuçlarımız, derslerimiz var.

Kim bilir ahir zamanın bir alameti  zamanın bereketsizliğidir belki de…Önemli olan hedeflediğimiz amaca ulaşmaya yarayan  zamanı kazanmaktır. Aksi taktirde hayat hep 'yitirilmiş zamanlarda' akıp gidecektir. Rabb’im farkında olup bir nefesin dahi kıymetini bilenlerden eylesin. Amin.