ÖZEL YETENEK

 

Aynı yaş gurubundaki çocukların aynı materyallerden ve eğitim sürecinden aynı düzeyde öğrenmelerini ve kendilerini geliştirmelerini beklemek, her öğrencinin üzerine tek bir beden kıyafetin giydirilmeye çalışılmasına benzer.

Özel yetenekli çocuklar teriminin tanımlamasında birçok farklı tanım kullanılır; örneğin özel yetenekli çocuk bir veya birden fazla alanda yaşıtlarına oranla daha üstün performans gösterirler. Bunlardan bazıları matematik, fen, müzik, spor, resim, görsel sanatlar alanlarında olduğu gibi hatta liderlik gibi yeteneklere de sahiptirler.

Belki de günümüzde ailelerimizin en çok zorlandığı nokta çocuklarının gerçekten özel yetenekli olup olmadıklarını fark edememeleridir. Ya da tam tersi çocuklarının özel yetenekli olduğunu fark edip nasıl davranacakları konusunda çaresizlik yaşamalarıdır.

Yazımızın devamında bu tür özel yetenekli çocuklara sahip ailelerimiz için rehberlik niteliğinde tespitlerimiz paylaşılmaktadır:

Kaliteli ve üretkenliklerini geliştirebilecekleri nitelikli fiziksel ortamların oluşturulması, yönetici ve öğretmenlerin özellikle bu çocukların eğitilmeleri için özel bir programa tabi tutulmaları önem arz etmektedir.

Ailelerin çocuklarının özel durumlarıyla ilgili farkındalıklarının artırılması için seminer ve çalıştayların yapılması ve konuyla ilgili rehber kitapçıkların hazırlanıp velilerle paylaşılması.

Bu öğrencilerin diğer ögrencilerle kaynaşmalarını sağlayacak ortak etkinliklarin sürekli olarak planlanması ve kendilerini diğer öğrencilerden farklı hissetmemelerinin sağlanmasına özen göşterilmesi için planlamalar yapılması.

Öğrencilerin coğrafi, etnik, kültürel ve ekonomik farklılıkları gözetilerek tanımlamada zenginliğin hedeflenmesi. Öğrenciye kendi eğitim altyapımıza ve kültürümüze uygun geliştirilmiş ölçüm testlerinin uygulanmasının yanında kendisinin, yaşıtının, öğretmeninin, okul idaresinin ve ailesinin gözlem, görüş ve değerlendirmelerini içeren dosyanın hazırlanması.Tanımlanmış öğrencilerin tüm eğitim süreçleri boyunca gözlenmesi ve yönlendirilmesi. Öğrencinin aile, okul, öğretmen vs farklı taraflarca farklı şekillerde yönlendirilmesinin önüne geçilmesi için tek bir merkezden bir izleme ve değerlendirme mekanizmasının hayata geçirilmesi elzemdir.

İlgi alanlarını hedef alan müfredat dışı kulüp çalışmaları yaptırılması, öğrencinin farkında olmadığı diğer özel yeteneklerinin de keşfine yönelik pratik projelerde paydaş olmasına imkan sağlanması.

Öğrencilere profesyonel hayatlarında hedef belirleyici çalışmalar yaptırılması ve farklı alanlarda deneyim edinmelerine de imkan sağlanması.

Zenginleştirilmiş seçmeli programlar düzenlenerek öğrencinin sosyalleşmesinde yardımcı olunması.

Ulusal yarışmaların düzenlenerek başarı gösterenlerin uluslar arası yarışmalara da katılmalarının sağlanması.

Kişisel başarılı (enstrüman çalmak, resim yapmak, matematiksel zekaya sahip olmak vs) olan çocukların başarı gösterdikleri alanda daha fazla ve prosefyonelce desteklenmesini sağlamak üzere profesyonel yardım sağlanmasına özen gösterilmesi.

Üst seviye sınıflar açılarak kendi yaş guruplarının üzerindeki öğrencilerle birlikte eğitim almalarının teşvik edilmesi.Bu düzeydeki performans ve sosyal etkileşimlerinin gözlenmesi.

Yoğun müfredat programından dolayı bireysel farklılıkları içeren ders programlarını işleyemeyen öğrenciler için zenginleştirilmiş özel yaz okullarının açılarak eksikliklerinin tamamlanmasına imkan sağlanması.

MEB 2023 Özel Yetenek Eğitim Vizyonundaki tesbitler de yukarıda belirttiğimiz ve önemsediğimiz bu konunun Bakanlığımızca da gündeme alınmasından ayrıca mutluluk duymaktayız ve bu konuya duyarlı yetkililere teşekkürlerimizi arz ederiz.

KADRİYE ARBERK

SEVGİ ORTAOKULU İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ