Ortaöğretim çağı, genel olarak  bireylerin kendisi ve meslekler hakkında oluşturduğu algılara dayanarak geleceğe ilişkin mesleki kararını oluşturmaya çalıştığı bir dönemdir. Ancak bilindiği üzere, bu dönem bireylerin fiziksel ve psikolojik gelişimi açısından oldukça sancılı ve karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle bireyler, bu değişim ve uyum sürecine ne kadar kolay atlatırsa geleceğini de o kadar kolay ve gerçekçi olarak planlamaktadır. Nitekim bu kritik dönemde yapılacak yönlendirmeler ile bireyler bir üst öğrenime yönelip belirlediği meslek için eğitim hayatına devam edecektir. Bu nedenle gençler en uygun ve en doğru kararı almaları için öğretmenleri tarafından bilinçli bir şekilde yönlendirilmelidir. 
Bu süreçte ailesi ve öğretmenleri tarafından yeteri kadar desteklenemeyen ve iletişim kurulamayan her öğrenci okulundan uzaklaşmakta, daha çok devamsızlık yaparak başarısız olmaktadır.  Bu durumda gelecekteki hedeflerini ve meslek seçiminde doğru kararlar almasını olumsuz yönde etkilemektedir. 
Alana dönük ders seçimi lise eğitiminin 2. yılının 2. döneminde yapılmaktadır. Öğrenciler bu dönemde sayısal , eşit ağırlık , sözel veya dil alanlarından birine dönük olarak derslerini seçerler. Orta öğretimde 9 ve 10. sınıflarda tüm lise türlerinde ortak dersler okutulurken öğrenciler 10. sınıfta tercih etmiş oldukları alanlardaki ders ağırlığına göre 11 ve 12. sınıfta öğrenimlerine devam etmektedir.  Öğrenciler için oldukça önemli olan bu dönemde okul-aile-öğrenci üçgenini kurmak ve güzel bir iş birliği yapmak gerekmektedir. Öğrenciler hakkında 9. sınıftaki akademik durumları fikir vermekle birlikte öğrencinin 10. sınıftaki akademik seyri de yine bu dönemde önemli rol oynamaktadır. 
Bu süreçte öğrencilere yapılan kişilik ve meslek seçim testleri de önem arz etmekte olup yapılan bu testlerin sonuçları öğrenci ve veliler ile birlikte sağlıklı bir şekilde değerlendirilmelidir. Alana yönelme sürecinde öğrencilere yaygın olarak uygulanan testlerden bazıları : Ben Ego Kişilik ve Meslek Seçim Testi , Mesleki Yönelim Envanteri, Kendini Değerlendirme Envanteri vb. testlerdir. Öğrencilere uygulanan bu testler alana yönelme ve meslek seçimi konularında bize yol gösterici bir nitelik taşımakla beraber bu testler sayesinde öğrenci meslekler hakkında bilgi sahibi olmakta ve aynı zamanda öğrencinin mesleğe karşı yeterliliği ve ilgileri ortaya çıkmaktadır.
Öğrenciler ve veliler alana yönelirken özellikle şu hususlara dikkat edilmelidir: Öğrencinin akademik durumu , derslere karşı ilgisi , öğrencinin mesleki alandaki hedefi ve kişilik yapısı. Bu belirttiğim faktörleri bu dönemde tek tek ele almak gerekir. Öğrenciyi ilgi duymadığı bir alana yönlendirmek , üniversite sınavlarına hazırlık sürecinde ve meslek seçimi konusunda ciddi sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Dönem dönem ailelerin öğrenci üzerindeki beklentileri de bu süreçte öğrencinin istemediği bir alana yönelmesine neden olmaktadır. Bu konuda öğrenciye ilgisi doğrultusunda yaklaşılmalı ve onun bireysel özelliklerini tanıyarak karar verilmelidir.
Karar verirken dikkat edilmesi gereken hususları özetleyecek olursak :
“Öğrencinin kişilik yapısı ve ilgisi” 
Kişilik özellikleri ile seçmeyi düşündüğü meslekler arasında ilişkiler kurulmalıdır. Örneğin :Dışa dönük, insanlarla iyi iletişimler kurabilen, sosyal bilimlerde başarılı kişilerin halkla ilişkiler, hukuk gibi alanlara; sayısal yeteneği ve mekanik ilgisi olanların makine, elektronik gibi mühendisliklere yönelmesi mesleki alandaki başarısı açısından çok önemlidir. Bu konuda öğrencinin ilgi duyduğu dersler ve yeteneğinin olduğu alanlar ve meslek dalları ele alınmalı , öğrenciye bu konuda rehberlik yapılmalıdır.
“Akademik başarısı” 
Öğrencinin seçmek istediği alandaki branş derslerindeki başarı durumu mutlaka değerlendirmeye alınmalıdır. Örneğin Öğrencinin fizik , kimya, biyoloji derslerine  ilgisi yoksa ve bu alanda akademik olarak başarılı değilse öğrenci sayısal alana yönlendirilmemelidir. Aksi durumda öğrenci gerek öğrenim hayatında gerekse 12 .sınıfta gireceği üniversite sınavlarında sorun yaşayabilir ve başarısız olabilir. 
“Mesleki Hedefi” 
Kişinin hedeflediği meslek bu dönemde seçim yaparken yine önemli kriterlerin başında gelmektedir. Kişi istediği, arzuladığı bir meslek dalında mutlu olur. En önemlisi işini severek yapar. Bu anlamda seçeceği alanda bir nevi meslek hedefi için ön basamak olacaktır.
“Öğretmenlerinin öğrenci hakkındaki görüşleri” 
Öğrencinin dersine giren branş öğretmenlerinin ve sınıf öğretmeninin görüşü de alınarak sağlıklı bir karar verilmelidir. Ders öğretmenleri bize öğrencinin sınıf içerisindeki durumu, derslere karşı ilgisi ve akademik durumu hakkında bilgi vermektedir. Elde edeceğimiz bu verilerde öğrencinin bu karar dönemimde önemli rol oynamaktadır. 
Yukarıdaki maddeler ele alınarak güzel bir süreç takip edilmeli ve mutlaka okul-aile-öğrenci işbirliği çerçevesinde hareket ederek sağlıklı bir kararlar alınmaya çalışılmalıdır. 

Unutulmamalıdır ki!
Yanlış tercih1 yıl 
Yanlış üniversite 4 yıl
Yanlış meslek 40 yıl kaybettirir.