MESLEK LİSESİ

    Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı; dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Erken çocukluk ;öğretmen yardımcısının sahip olduğu, çocuğun gelişim ilkelerine uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

    Amacı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında erken çocukluk öğretmen yardımcılığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır

   Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı;  bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyinde nasıl kazandırılacağının eğitimini veren; çocuğun fiziksel, psiko-motor, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal gelişimlerinin,   drama, oyun , sanat  ve ana dil etkinlikleri ile nasıl desteklenebileceğini öğreten alandır. Ayrıca  Meslek Lısesi  örgencilerimize;

   Çocukları milli- manevi değerlere göre yetiştirme yeteneğine sahip,

  Vatan millet sevgisi ve tarihi şuura sahip,

  İnsani ve islam ahlakı ile çocuklara model olabilecek meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  Kalkınma planlarında, Milli Eğitim Bakanlığı Şûralarında “Ortaöğretim kurumlarında

  Mesleki ve Teknik Eğitim  ağırlıklı bir yapıya kavuşturulması kararları alınmaktadır.”

  Ortaöğretim çağ nüfusunun   %65’inin Meslekî ve Teknik Ortaöğretimde öğrenim görmesi hedeflenmektedir.İşgücü niteliğini yükseltmek, tüm sektörlerde istihdam olanaklarını  artırmak ve dünya ülkeleriyle rekabet gücünü arttırmak için, sizlere Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarını tanıtarak ilgi ,istek ve yetenekleriniz doğrultusunda yönelmek  doğru olandır.

  Bu hedefe ulaşabilmek için;

  Akademik başarısı yüksek olan öğrencilerinde Meslekî ve Teknik Eğitim veren kurumları tercih etmeleri önemlidir.