ANADOLU LİSESİ

   Temel eğitimi bitiren öğrencilerimiz, akademik başarıları, genel sınavlardan aldıkları puanlar ve tercihlerine göre lise programımızda bulunan Anadolu lisesi veya Fen lisesi programına devam ederler.

   Lise, öğrencilerin akademik birikimleri ve toplum hayatına yönelik deneyimlerini ilişkilendirdikleri, üniversite ve profesyonel hayata hazırlıklarında ivme kazandıkları, öğrencilerin daha dinamik iş birliği yapabileceği bir öğrenme ortamıdır.

   Lise programı, öğrencinin geleceğin eğitim içeriği çerçevesinde yer alan yeterlilikler düzeyine ulaşmasına vurgu yapar.

   Lise eğitim hayatına Muradiye okullarında başlayan öğrencilerin, üniversite sınavlarında başarılı olmalarının yanı sıra lise eğitimi sonrasındaki hayatlarına becerilerini edinmiş, donanımlarını tamamlamış birer birey olarak geçiş yapmaları hedeflenir.Bu amaçla öğrencilerin keşfetme becerilerini ortaya çıkaran, bireysel farklılıklarını geliştiren, öğrenmeyi zevkli hale getiren, değerler algısını sağlam temellere oturtan, geleneği gelecekle buluşturma vizyonuna sahip,proje tabanlı modern öğretim yöntemleri benimsenir.

   Eğitim öğretim çalışmalarımız Milli Eğitim Bakanlığı Müfredat Programları esas alınarak,  “Muradiye  Bakış Açısı” ile öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır ve “Muradiyeli” öğrenciler; yaşam boyu öğrenmeyi öğrenen gelişime açık, manevi ve ahlaki değerleri kazanmış, davranışlarına yansıtmış, akademik ve teknolojik açıdan yeterli, sorgulayıcı düşünme becerisi gelişmiş, geçmişiyle barışık ve geleceği şekillendirebilecek vizyona sahip, özgüven sahibi ve inisiyatif kullanan, duyarlı bireyler olarak yetişirler.Gelecek yıllar içerisinde üniversite ve iş hayatına atılacak olan lise öğrencilerimiz, kendilerine, toplumlarına ve dünyaya katkıda bulunmaya hazır biçimde mezun olurlar.

   Muradiye Okullarında öğretmen, gencin yaşamına ve kişiliğine ortak olduğunun bilincindedir. Öğrencisini ve mesleğini nimet olarak görür. Yenilikçidir; eğitim argümanlarını konuşmaktan heyecan duyar. Daha iyi eğitim için teknolojinin yenilikçi çözümlerini kullanır. Muradiyeli öğretmenler,okul binasının sahip olduğu teknoloji, akıllı tahtalar,labaratuarlar,atölyeler  ve dijital içerikler öğrenmenin daha zevkli ve üretken olmasını sağlarlar. Erdem, öğrenme tutkusu ve pedagoji gibi üç vazgeçilmez unsuru üzerinde taşır ve değişime rehberlik ederler.Veli ve öğrencisinin ihtiyaç ve beklentilerini çok iyi analiz ederler. Özel yöntemlerle eğitime dair tüm kavramları yeniden tasarlar ve uygularlar.

    Lise hayatının anahtar kelimeleri farkında olmak, hedef belirlemek, odaklanmak ve derinleşmektir.Bu nedenle Muradiye okullarında her bir öğrenci,duygularını,düşüncelerini,iradesini ve davranışlarını yönetme kabiliyeti geliştirmiş bir birey olarak okul yaşantısında sunulan tüm başlıkların aktif katılımcısı ve karar vericisidir.

    Bu çerçevede okullarımızda lise hayatına yeni başlayan 9. sınıf öğrencilerimizle Muradiye okullarının okul kültürüne uyum ve oryantasyon amaçlı çok özel çalışmalar yürütülürken,10. sınıf öğrencilerimizle öğrencilerimizin ileride seçecekleri meslekleri tanımaları için etkinlikler düzenlenir.Kendini tanıma ve hedef belirlemeye dönük daha somut çalışmalar yürütülür. Öğrencilerin bilinçli bir şekilde bir mesleki alana yönelmeleri sağlanır.11. sınıf öğrencilerimizi doğru üniversitelerle buluşturabilme adına okulumuzda özel bir öğrenme süreci oluşturulurken 12. sınıf öğrencilerimizi üniversite sınavına eksiksiz hazırlama ve geleceğin insanını yetiştirme hususunda özel metotlar kullanılır.Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezlerimiz öğrencilerimizin hedeflerini gerçekleştirmelerine ve mutlu bireyler olarak yaşamlarına devam etmelerine katkı sağlarlar. 

   Okullarımızda evrenselliği yabancı dil ile yakalamak adına iletişim ve iş birliği yeterliliği geleceğin eğitim içeriğinin en önemli başlıkları arasındadır. Bu kapsamda, yabancı bir dilde yeterlilik, geleceğin dünyasında da bireyin kariyeri, daha iyi bir eğitim hakkı, kültürel birikim, yeni bir bakış açısı ve evrensellik için olmazsa olmazlarımıza yön verir. Öğrencilerimizin , kendi dillerini güzel ve etkili kullanabilen bireyler olmalarının yanı sıra değişen dünya koşullarına ayak uydurabilmelerine de katkı sağlayacak eğitim ve öğretim etkinliklerimizin içinde dil eğitimi de önemli bir yer tutar.Tüm dünyada geçerli Avrupa Dil Pasaportu ölçütlerine göre İngilizce eğitiminde oluşturduğumuz öğretim sistemleri  ile öğrencilerimize uluslararası standartlarda bir eğitim deneyimi sunulur.İkinci yabancı dil olarak Arapça dil eğitimi de okulumuza farklı bir vizyon kazandırır.

   Uyguladığımız özel metotlarla öğrenci-veli-okul ortak paydada buluşur ve etkili sonuçlar elde edilir. Geleceğin okullarında  ihtiyaç duyulan lider insanı yetiştirmek için tüm koşullar sağlanmaya çalışılır.Yıl içerisinde yapılan veli ve öğrenci oryantasyon programları,veli çayları,bire-bir formatta yapılan veli toplantıları,veli görüşmeleri,veli konferansları hep bu amaca hizmet eder.

   Muradiye ailesi olarak bugüne dek  etik değerlere bağlı kalıp akademik başarı getirecek yeterliliği göstermede hep zirvede olduk. Bu gururla Muradiye Öğretim Kurumlarının gülen yüzünü temsil eden yönetici ve öğretmenlerimiz, Muradiye Öğretim Kurumlarının otuz yılı aşan tecrübesiyle veli ve öğrencilerine hizmet vermekten büyük mutluluk duymaktadırlar.