1.     İşi ilk defada, doğru ve tam yapmak.

2.     Başarıları takdir etmek ve ödüllendirmek. 

3.     Sorun odaklı değil, çözüm odaklı olmak.

4.     Kararlılık ve tutarlılık içinde olmak.

5.     Sevgi, hoşgörü, nezaket, saygı ve güvene dayalı iletişim kurmak.

6.     Yenilikçi ve değişime açık yönetim uygulamak.

7.     Faaliyetlerimizde sosyal fayda ve "ÖNCE İNSAN" temelli olmak.