2017-2018 Eğitim öğretim Yılı Öğretmen Seminerlerimiz

Asil geçmişten aydınlık geleceğe, ideal nesli yetiştirme sevdasıyla yola çıkan Muradiye Öğretim Kurumları 33.öğretim yılının başında kurulduğu gün ki heyecanla öğretmenlerini alanında söz sahibi eğitim duayenleriyle buluşturdu. 6-16 Eylül tarihleri arasında devam eden seminerlerde;

6 Eylül 2017 Çarşamba

Muradiye Vakfı kurucuları merhum Rıza Çöllüoğlu'nun dilinden öğretmenlerimizden beklentilerimizi Merhum Mustafa Kalfaoğlu hocamızın dilinden de nasıl birnesil yetiştirme sevdasında olduğumuzu dinledik. Muradiye Okulları Genel müdürü Hayrullah Karakuş'un kurum kültürünü anlatan konuşmasını Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Cengiz Duygulu Bey'in Muradiye Kültür Vakfının vizyon, misyon ve kültürel anlamdaki çalışmalırını ve hizmetlerini anlatan konuşması izledi. Program daha sonra altı gün süreyle şu şekilde devam etti;

Lider Öğrenciyi Yetiştirmek İçin, Lider Öğretmek Olmak Konusunda Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi; Eğitim Yönetimi,Teftişi,Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necati Cemaloğlu'nu,

Başarının anahtarının iletişim olduğu bilinciyle, İletişim Becerileri konusunda Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Ana Bilim dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Canan Çetin'i,

7 Eylül 2017 Perşembe

Öğretmenlikteki başarısını yaşayarak öğreten Mucize Öğretmen; Hüseyin Akar'ı

Eğitim Camiamızda yıllardır hizmet eden ve kendilerini "Akıl Oyunlarının Eğitimine katkıları" konusundaki uygulamaları ve değerlendirmeleriyle,

Şemsi Özdemir ve Fatma Akat'ı,

Asil geçmişimizin bizi biz eden değerlerimizi bize emanet edilen yavrularımıza nakşedebilmek için,

Değerler Eğitimi konusunda; Uzman Psikolog Mürşit Ekmel Aybek'i,

8 Eylül 2017 Cuma

Bir vakıf kuruluşu bilincin de çalışma ve vakıf ruhu nedir konusunda; Tarihçi-Yazar ve Program Yapımcısı Talha Uğurluel'i,

Yine yıllardır kurumlarımızda öğrendiklerimize tarih ve milli şuur kazandırma konusunda gayretleriyle tanınan öğretmenlerimiz Fadime Kamiloğlu'dan, alanlarıyla ilgili çalışmaları ve örnekleri,

Anasınıflarımızdan Liseye her kademede öğrencilerimizin fiziksel psikolojik gelişimleriyle öğrenme stillerini keşfetme konusunda alan uzmanları öğretmenlerimiz Büşra Soysal, Mahbup Kılıç, Hatice Meltem Çavlan, Ayşe Kılıç'ı zümre öğretmenleriyle buluşturduk.

9 Eylül Cumartesi

Muradiye Öğretim Kurumları Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. İsmail Avcıbaş'ın 21. yy yeterlilikleri konusundaki sunumuyla yeni yüzyılın nasıl bir dünya olduğu ve yetişecek nesillerden hangi yeterlilikleri beklediğini dinledik.

Genel Müdürümüz Hayrullah Karakuş Bey'in 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında zümre başkanlığı yapan öğretmenlerimize ödül töreniyle devam eden seminer dönemi; Hasan Kurt Bey'in örnek zümre çalışmalarının nasıl olduğunu anlattığı sunumu ve zümre toplantılarıyla devam etti.

14 Ekim 2017 Perşembe günü; Anasınıfı, değerler eğitimi ve sınıf öğretmenlerinin katılımı ile devam edecek olan seminerlerde öğretmenlerimiz; Masal Anlatım Tekniklerini Yazar ve Eğitimci Nurten Ceceli Alkan'dan,

16 Ekim 2017 Cumartesi günü'de; Anasınıflarında daha önce pilot uygulamaları yapılan ve bu yıl tüm Muradiye Okul Öncesi Sevgi Kurumlarıyla Anasınıflarında uygulanacak olan MULTİBEM Eğitim Metodları, kitap yazarları ve uzmanlarıyla; eğitimin uygulama atölyeleriyle devam edecek.

Bu sistemle öğrencilerimiz 21. yy'ın kendilerinden beklediği yetkinlikleri kazanma noktasında daha başarılı olacak.

Seminerlerin düzenlenmesinde verdikleri maddi manevi destek konusunda Yönetim Kurulu Başkanımız Cengiz Duygulu'ya ve Genel Müdürümüz Hayrullah Karakuş'a ilgi ile seminerleri takip eden tüm okul müdür ve müdür yardımcıları ile eğitim-öğretim şube müdürümüze ve öğretmenlerimize ev sahibi okulumuz Sevgi Koleji İncek Kampüsü personeline, program akışını yönetim Ayşe Kılıç'a, hiçbir teknik aksaklık olmadan program akışını sağlayan Eğitim Bilişim ve Teknolojileri Uzmanlarımıza ve Hizmetiçi Yaygın Eğitim Koordinatörlüğümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Yeni eğitim öğretim döneminin tüm eğitim camiasına ve muradiye camiasına hayırlı ve başarılı olmasını diliyoruz.