Muradiye Öğretim Kurumları olarak donanımlı, aklını kullanırken duygularını ihmal etmeyen, gönül dünyası zengin, kendi değerlerini tanıyan bireyleri topluma kazandırma sevdasındayız. Çünkü Muradiye Öğretim Kurumları  “Önce İnsan Sonra Liderler Yetiştirir”... İşte, Kitap okuma, İngilizce Kitap okuma ve Resim Yarışmalarıyla bu amaca hizmet ediyoruz. Öğrencilerimizi geliştiriyoruz, çalışmalarımızı zenginleştiriyoruz...

Kitap Okuma Yarışması 

Muradiye Öğretim Kurumları, öğrencilerimizi köklerini ve değerlerini tanıtacak, onlara hayatında rehberlik edecek kitaplarla buluşturuyor; her birinin okuduğunu anlayan, anladığını ifade edebilen, yarınlara kendini yetiştirmiş bir insan olarak ulaşması amacıyla “Geleneksel Kitap Okuma Yarışması” yapıyor, yarışma heyecanıyla kitapların dünyasına giriyoruz.

İngilizce Kitap Okuma Yarışması 

Önce, şairin “Türkçe ağzımda annemin sütü gibidir.” dediği dilimizi bilen ve doğru kullanan ardından da yabancı dillere yabancı kalmayan öğrenciler yetiştirme misyonundan hareketle “İngilizce Kitap Okuma Yarışması” düzenliyor. Bir dilin bireyleri ifade etmeye yetmediği bugünlerde bir dilde kitap okumak da yetmiyor artık. Bu gereksinimin bilincinde olan Muradiye Öğretim Kurumları, tüm kademelerinde İngilizce Kitap Okuma Yarışmaları düzenleyerek günümüz gençliğinin, yaşadığımız “global köyde” varlıklarını ifade etmelerine yardımcı olmaktadır. Tüm öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarını pekiştirmek amacıyla, seçilen dünya klasiklerinden yabancı dil düzeylerine uygun kitaplar okunduktan sonra merkezi bir sınav yapılarak başarılı olan öğrenciler ödüllendirilecektir. 

Resim Yarışması

“Sanat; duygu ve düşüncelerin dışa vurumu ise bunun en iyi yollarından biri resimdir.” diyerek düzenlediğimiz, “Resim Yarışması” ile öğrencilerimizin çevrelerine, iç dünyaların ve bütün dünyaya duyarlı olmalarını, gördüklerini, yaşadıklarını ve dünyada yaşananları renklerin 

ve çizgilerin gizemli dünyası ile ifade etmelerini, ufuklarını ve 
hayallerini geliştirmelerini hedefliyoruz.

Kısa Film Yarışması

Bilişim Teknolojilerinin her geçen gün daha da önem kazandığı günümüzde, öğrencilerimizi; teknolojiye hâkim, gelişmeleri yakından takip edebilen ve bu bilgileri aktif olarak kullanabilen, geleceğin teknolojilerini şimdiden öğrenebilen, bir başarıya ya da hayale destek olan, bir başarıya ortak olan, gözlem yapmaya teşvik edip ve yaptıkları gözlemden bir proje oluşturmaya yönlendirmektir.

İngilizce Kısa Film Yarışması

Yabancı dilin her geçen gün daha da önem kazandığı günümüzde, öğrencilerimizi; yabancı dile hâkim, gelişmeleri yakından takip edebilen ve bu bilgileri aktif olarak kullanabilen, yabancı dilin şimdiden öğrenebilen, bir başarıya ya da hayale destek olan, bir başarıya ortak olan, gözlem yapmaya teşvik edip ve yaptıkları gözlemden bir proje oluşturmaya yönlendirmektir.

Kompozisyon ve Makale Yarışması

Manevi kökleri İslam tarihine ve Hz peygamber (S.A.V)’in rehberliğindeki uygulamalara dayanan ve en güzel örnekleri Selçuklu ve Osmanlı dönemleri boyunca atalarımız tarafından ortaya konan vakıf müessesesine dikkat çekmek; bu müessesesinin neşet ettiği dinamikleri ortaya koymak; gençlerin vakıf çalışmalarına ilgisini çekebilmek ve bu çalışmaların içinde yer almaya dönük manevi ve sosyal motivasyonlarına katkıda bulunmaktır.