1. Milli ve manevi değerlere sahip, mükerrem insanlar yetiştirmek.

2. Kurumlarımızdaki eğitim, öğretim ve yönetim kalitesini yükseltmek.

3. Evrensel değerleri benimsemiş, ileri görüşlü, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek.

4. Bilimsel düşünebilme yeteneğini kazanmış öğrenciler yetiştirmek.

5. Sürekli gelişme ve iyileşmede değişime açık olmak.

6. Rehberliğe dayalı bir denetim ile birlikte özdenetimi geliştirmek.

7. Yeterliliği geliştirmeye dayalı performans değerlendirme sistemi uygulamak ve geliştirmek.