21. Yüzyıl Öğrenme Çerçevesi

   Aralarında Lego, Microsoft, Pearson, ETS, İntel, HP, Dell, Apple, Crayola, Cisco gibi teknoloji şirketlerinin ve NationalEducationAssociation gibi eğitim ile ilgili derneklerin de bulunduğu 32 üyeli 21. Yüzyıl Becerileri ortak çalışma grubu tarafından detaylı bir çalışma sonucu 21. Yüzyıl Öğrenme Çerçevesi geliştirilmiştir. Bu çerçeve ile öğrencilerin gelecekteki iş ve yaşamlarında başarılı olmak için gerekli olan beceri, bilgi ve deneyimler tanımlanmakta. 

                                        

Bu çerçeveye göre temel derslerin arasında

 • İngilizce
 • Edebiyat
 • Dünya dilleri
 • Sanat
 • Matematik
 • Ekonomi
 • Bilim
 • Coğrafya
 • Tarih

bulunmakta. 21. Yüzyıl mezunlarının disiplinler arası temalar olan

 • Küresel Farkındalık
 • Finans, Ekonomi, İşletmecilik ve Girişimcilik Okuryazarlığı
 • Yurttaşlık Okuryazarlığı
 • Sağlık Okuryazarlığı
 • Çevre Okuryazarlığı

temalarına hakim olması gerekmekte. Bunların yanında çerçevede şu üç alandaki beceriler bulunmakta:

Öğrenme ve İnovasyon Becerileri

 • Yaratıcılık ve inovasyon
 • Kritik düşünme ve problem çözme
 • İletişim ve işbirliği

Enformasyon, Medya ve Teknoloji Becerileri

 • Bilgi okuryazarlığı
 • Medya okuryazarlığı
 • Bilişim ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı

Yaşam ve Kariyer Becerileri

 • Esneklik ve uyum sağlayabilirlik
 • İnisiyatif alma ve özyönlendirme
 • Sosyal ve kültürlerarası beceriler
 • Üretkenlik ve hesap verebilirlik
 • Liderlik ve sorumluluk

   21. Yüzyıl becerilerinin çok önemli olduğu konusunda kimsenin şüphesi yok. Asıl mesele bu becerilerin öğrencilere nasıl kazandırılacağı. 21. Yüzyıl becerilerini öğrencilere kazandırmak için okullarımızda özel projeler hayata geçirilmiş bulunmakta. Alanlarında uzman ekiplerce hazırlanan bu projelerin özelliği, adı geçen becerileri kazandırmak için hedefe yönelik olarak tasarlanmış olmalarıdır. Bu projelerin diğer ortak özellikleri öğrenciler tarafından grup halinde kolaylıkla yapılabilir olmalarının ötesinde

 • Çekici ve merak uyandırıcı
 • Düşündürücü
 • Araştırma gerektiren
 • Kendi başına öğrenmeyi gerektiren
 • Ucu açık
 • Eğlendirici
 • Analiz ve senteze imkân sağlayan
 • Keşifler yapmaya imkân sağlayan
 • Gerçek hayattan alınmış
 • İnternet ve bilgisayar dışında maddi harcama gerektirmeyen

becerileri kazandırırken ek olarak sağlık, finans, vatandaşlık okuryazarlıkları,küresel farkındalık da kazandırıyor olmaları. Bu özellikleri sağlayan projelerin üretilmesi elbette kolay değil. Bu projeler yukarıda adı geçen ortak çalışma grubu tarafından desteklenen çok seçkin ekiplere hazırlatılmıştır. Temel motivasyon ise becerilerin tek bir çocuk geride kalmamak üzere bütün öğrencilere kazandırılmasıdır.

   Öğrencilerimiz ilkokul birinci sınıftan başlayarak, ortaokul 8. sınıf hariç, lise 11. sınıfa kadar matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler derslerinde her ay bir proje yapmaktalar. Projelerin uygulaması şu şekildedir:

   Örneğin 6. sınıf öğrencilerinin proje takviminde Nisan ayı için matematik projesi bulunsun. Matematik dersinin bir saatinde proje konusu öğrencilere anlatılır. Bütün öğrencilerin konuyu anladığından emin olunur. Daha sonra kura ile dört-beş kişilik gruplar oluşturulur. Bir ay sonra grupların projelerini hangi tarihte sunacakları bildirilir. Oluşturulan gruplar projeyi tamamlamak için iş bölümü yapma, periyodik aralıklarla toplanıp bir hafta boyunca ne yaptıklarını, gelecek hafta yapılacak işleri planlama ve ilerlemeyi gözden geçirme, tarihi gelince grup olarak sınıfa karşı yaptıkları projeyi en çok 10 dakika içinde sunmakla sorumludurlar.

Öğrenciler her ay sadece bir dersle ilgili proje yaparlar. Bu şekilde ilkokuldan başlayarak liseden mezun oluncaya kadar yaklaşık 60 proje yaparlar. Beceri ancak tekrarla kazanılabilir.         Öğrenciler her ay bir proje yaparak en sonunda sadece bu çok kritik öneme sahip becerileri kazanmakla kalmazlar, bu süreç sonunda öğrenciler topluluk karşısında kendine güven duymayı ve kendini ifade etmeyi öğrenirler. Zaman yönetimini ve ekip çalışmasının önemini kavrarlar. Bir projenin zamanında başarıyla tamamlanabilmesi için grup üyelerinin sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini, birbirlerine saygı duymaları, tahammül göstermeleri gerektiğini öğrenirler. Özetle bu projeler adalet, sorumluluk, dürüstlük,liderlik, azim, fedakârlık, empati kurma, rasyonalizm gibi değerlerin yaşanması ve öğrenilmesi için çok verimli birer platform işlevi de görürler.

   Projeler gerçek hayata açılan pencere işlevi görmekte, projeler yolu ile öğrenciler hayatı öğrenip anlamaktalar. Derste işledikleri konuların gerçek hayatta nasıl yer bulduğunu görmek öğrencilerin işledikleri derse olan ilgilerini daha çok artırmakta. Birbirlerinin türevi olmayan bu projelerle öğrenciler kendi özel ilgi alanlarını keşfetmekte, gelecekte seçecekleri mesleklere ilişkin uzun zamana yayılmış sağlıklı gözlemler yapabilmekteler.

   Öğrenciler projelerinde araştırma yapmak, üretmek zorunda oldukları için, İnternet, bilgi ve iletişim teknolojilerini bu amaçlarayönelik kullanmayı öğrenmekteler.

   Özetle biz öğrencilerimize 21. Yüzyıl becerilerini kazandırırken kendi kendilerine öğrenmeyi ve düşünmeyi öğretiyoruz.