Muradiye Öğretim Kurumları

Yönetim Politikamız

           

 

Eğitime yapılan yatırımı kutsal bilip, güçlü kurum kültür ve değerlerimize bağlı kalarak verdiğimiz Eğitim ve Öğretim hizmetinin, ülkemiz geleceğine katkısının bilincindeyiz.

 

  

 

Kurumsal yönetim anlayışımız; kanun, yönetmelik, emir ve genelgeler çerçevesinde:   

 1. Birlikte yönetmek,
 2. Etkin katılım sağlamak,
 3. Teknolojiyi aktif kullanmak,
 4. Yönetimin etkinlik ve verimliliğini arttırmak,
 5. İşbirliklerini geliştirmek,
 6. Eğitim hizmetimizden yararlanan herkesin ihtiyaçlarına karşılayan bir eğitim etkinliği sunmak,
 7. Çalışanlara kurumun değer ve ilkelerini yaşayarak benimsetmek,
 8. Huzur ve güvene dayalı bir çalışma ortamı oluşturmak,
 9. Performans değerlendirmeyi esas alan bir tanıma ve takdir etme sistemi kurmak,
 10. En iyiye ulaşmak için, çalışanların motivasyonunu en üst düzeye çıkararak; etkinlik, verimlilik, iletişim ve işbirliğini arttıracak yapılanmayı sağlamak,
 11. İş/Görev ve Süreç tanımlarını sürekli iyileştirmek.

                                                                  -------------------------  . --------------------------------

© 2011 Herhakkı saklıdır. Muradiye Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Tepebaşı Mah. Fatih Cad. No: 99/2 Keçiören / Ankara
Tel: 0312 358 80 94 (pbx) Faks : 0312 359 68 18
Web tasarım ve programlama deSen